Barn på en gudstjänst

Gudstjänst

Det finns många anledningar att fira gudstjänst. Det kan handla om att tacka för det som livet ger, att samla kraft eller kanske bara få en paus. Det spelar ingen roll varför du deltar. Du är alltid välkommen så som du är. Oavsett tro eller tvivel.

Gudstjänster kan se väldigt olika ut och de kan firas alla dagar i veckan. En gudstjänst kan innebära allt från en enkel ljuständning i tystnad till en storslagen fest med kör och orkester. 

Gudstjänstens innehåll

De flesta gudstjänster innehåller någon form av bibeltext och en predikan där en präst tolkar bibeltexten utifrån den tid vi lever i, musik, gemensam sång och bön. Innehållet kan variera beroende på vilka besökarna är och vad de behöver.

Gudstjänster med olika inriktning

De finns en gudstjänst för alla. Här kan du läsa om några av de vanligaste gudstjänsterna i Svenska kyrkan:

Barn- och familjegudstjänster
I gudstjänster som riktar sig till de lite yngre och deras familjer är ofta både språket och sångerna enklare. I Västerås finns det till exempel familjegudstjänster eller ”gudstjänst för små och stora” som de ofta kallas. Babygudstjänster och klapp- och klanggudstjänster är utformade för att även de allra minsta barnen ska bli delaktiga utifrån sina förutsättningar.

Meditativa gudstjänster
För den som söker stillhet och ro finns gudstjänster med inslag av meditation, lugn musik och ljuständning. Några exempel är ljusgudstjänster, mässa i stillhet, sinnesrogudstjänster och kristen djupmeditation.

Musikgudstjänst
En välbesökt gudstjänstform är musikgudstjänsten. Det finns gudstjänster med inriktning på allt från rock och pop till klassiskt och folkmusik. De flesta kyrkor i Västerås erbjuder regelbundet någon form av musikgudstjänst.

Mässa
Om en gudstjänst innehåller nattvard, kallas den för mässa. Det är en symbolisk måltid där besökarna delar bröd och vin till minne av Jesus och hans sista måltid tillsammans med sina vänner. Att ta emot nattvarden  är alltid frivilligt. Om en församling firar gudstjänst med nattvard en söndagsförmiddag kallas det för en högmässa. 

Dop, vigsel och begravning
De allra mest välbesökta gudstjänsterna är dop, vigslar och begravningar. Det är ceremonier som uppmärksammar stora skiften i livet och som på olika sätt kan hjälpa människor att förhålla sig till förändrade livsförhållanden, som att bli förälder att förlora en närstående. Läs mer om gudstjänsten på Svenska kyrkans nationella webbplats.