Barn på en gudstjänst

Gudstjänst

Det finns många anledningar att fira gudstjänst. Det kan handla om att tacka för det som livet ger, att samla kraft eller kanske bara få en paus. Det spelar ingen roll varför du deltar. Du är alltid välkommen så som du är. Oavsett tro eller tvivel.

Vi har alla behov av stillhet och gemenskap, tid då vi kan reflektera över livet och samla kraft att gå vidare, men också tid då vi kan dela livet med andra, både i sorg och glädje. I kyrkan har vi möjlighet till det i byggnader gjorda för kontakten med det eviga. Hur vi än vill formulera det, samtalet med oss själva och det vi tänker finns bortom. Kraften inom och bortom oss.

Men det är också tillsammans som vi växer som människor. På goda mötesplatser växer goda människor. Det är sådana mötesplatser vi vill skapa. Det är vår gudstjänst.

Olika typer av gudstjänster

Gudstjänster kan se väldigt olika ut och de kan firas alla dagar i veckan. En gudstjänst kan innebära allt från en enkel ljuständning i tystnad till en storslagen fest med kör och orkester. 

Här är exempel på några olika gudstjänster:

Barn- och familjegudstjänster
I gudstjänster som riktar sig till de lite yngre och deras familjer är ofta både språket och sångerna enklare. De brukar kallas Gudstjänst för små och stora eller Klapp- och klanggudstjänster för de allra minsta.

Meditativa gudstjänster
För den som söker stillhet och ro finns gudstjänster med inslag av meditation, lugn musik och ljuständning. Några exempel är ljusgudstjänster, mässa i stillhet, sinnesrogudstjänster och kristen djupmeditation.

Musikgudstjänst
Det finns gudstjänster som innehåller mycket musik, med inriktning på allt från rock och pop till klassiskt och folkmusik. De flesta kyrkor i Västerås erbjuder regelbundet någon form av musikgudstjänst.

Mässa
Om en gudstjänst innehåller nattvard, kallas den för mässa. Det är en symbolisk måltid där besökarna delar bröd och vin till minne av Jesus och hans sista måltid tillsammans med sina vänner. Att ta emot nattvarden är alltid frivilligt.

Dop, vigsel och begravning
Också dop, vigslar och begravningar är gudstjänster. Det är ceremonier som uppmärksammar stora skiften i livet och som på olika sätt kan hjälpa människor att förhålla sig till förändrade livsförhållanden.

Läs mer om gudstjänsten på Svenska kyrkans nationella webbplats.  

Ärligt, brutalt och hoppfullt för miljön

Det är lätt att drabbas av ångest och panik när vi tänker på klimatet. Vilken värld lämnar vi över till våra barn? För kyrkan är miljö- och klimatfrågorna viktiga och därför uppmärksammas dessa frågor alldeles särskilt under Skapelsetid (1 sep-4 okt) bland annat genom att fira en nyskriven gudstjänst med fokus på miljö.

Regnbågskatedralen - i hjärtat av Västerås

Västerås domkyrka är en självklar och viktig del av Västerås. Den är också en Regnbågskatedral!