Foto: Henrik Mill

Gravplats

Här hittar du praktisk information när det gäller gravplatsen.

Gravskötsel

En välvårdad kyrkogård är för många en plats som ger ro och tillfälle för eftertanke. Här delas ansvaret för skötseln mellan kyrkogårdsförvaltningen och dig som gravrättsinnehavare. Kyrkogårdsförvaltningen sköter helheten, men du som ombud eller innehavare ansvarar för själva graven.

Så hittar du enkelt till en grav på våra kyrkogårdar

Svenska kyrkan Västerås är anslutna till söktjänsten Svenska gravar. Det gör att du som besökare enklare kan hitta till gravarna på våra 23 kyrkogårdar. Genom söktjänsten kan du även söka gravar och gravsatta på ett stort antal kyrkogårdar runt om i Sverige. Databasen har idag information om närmare 3 miljoner gravsatta.