Foto: Henrik Mill

Förtroendevalda, personal och för dig som är praktikant eller har ett ideellt uppdrag

Svenska kyrkan för i Kyrksam, enligt 14 § lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan, uppgifter om förtroendevalda. I vårt verksamhetsregister finns även uppgifter om anställda och andra förtroendevalda i Svenska kyrkan som inte omfattas av ovan nämnda lag.

Svenska kyrkan för även register över personer som är röstberättigade och valbara vid kyrkoval (kyrkoordningen kap. 38).

Du som är praktikant hos oss

I samband med att du tilldelas ett praktikantuppdrag hos oss kan dina personuppgifter såsom namn, adress och kontaktuppgifter till dig och kontaktuppgifter till dina anhöriga behöva lämnas. Dina personuppgifter är endast åtkomliga av behörig personal. Syftet med vår behandling är att vi ska kunna kommunicera med dig samt administrera ditt uppdrag hos oss. Dina personuppgifter gallras när ditt praktikantuppdrag hos oss är avslutat.

I de flesta fall behandlar vi dina uppgifter på grund av berättigat intresse. I vissa fall kan samtycke behövas.

Söker du ett jobb hos oss?

I samband med att du registrerar dig via HR Supporten ger du ditt samtycke till att all den information som du skickar (såsom exempelvis ditt namn, e-postadress, bilagor och telefonnummer) sparas och kan behandlas i aktuellt rekryteringsärende/intresseanmälan. Informationen på HR-supporten lagras endast inom Sverige och är endast åtkomlig av behörig personal. Dina uppgifter kommer endast att behandlas av oss inom pastoratet och endast i syfte att administrera visat intresse för arbete inom Västerås pastorat. Om du inte anställs gallras uppgifterna ur våra system två år efter att beslutet vunnit laga kraft. Anställs du kommer relevanta uppgifter att sparas.

Söker du ett ideellt uppdrag hos oss?

I samband med att du söker ett volontäruppdrag hos oss kan personuppgifter som namn, adress och kontaktuppgifter behöva lämnas. Om du tilldelas ett volontäruppdrag så registrerar vi dina personuppgifter i vårt verksamhetsregister. Syftet med vår behandling är att vi ska kunna kommunicera med dig samt administrera ditt uppdrag hos oss.

Dina personuppgifter gallras om du inte tilldelas ett uppdrag hos oss. Har du tilldelats ett volontäruppdrag så gallras dina personuppgifter när ditt volontäruppdrag hos oss är avslutat.

I de flesta fall behandlar vi dina uppgifter på grund av berättigat intresse. I vissa kan samtycke behövas.