Svenska kyrkan Västerås

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Västerås Besöksadress: Domprostgården, V Kyrkogatan 3, 72215 Västerås Postadress: Svenska kyrkan Västerås, Box 5, 72103 Västerås Telefon: +46(21)814600 E-post till Svenska kyrkan Västerås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Församlingsrådets uppdrag

Här kan du läsa om församlingsrådens uppdrag och roll. I menyn hittar du alla Svenska kyrkan Västerås församlingsråd och protokoll från deras möten.

Församlingsrådet är församlingens styrelse. I Svenska kyrkan Västerås finns 13 församlingar med varsitt församlingsråd. De ska besluta om frågor som gäller den egna församlingens verksamhet. Församlingens gudstjänstliv är en central uppgift, liksom frivilligarbetet inom församlingen. Församlingsråden får också yttra sig i budgetprocessen för hela Svenska kyrkan Västerås och i frågor som är av större vikt för församlingen. De ska också medverka till att ta fram årliga mål för verksamheten och representera församlingen gentemot församlingsmedlemmar och lokala aktörer.

Församlingsrådens ledamöter
Sammanlagt har cirka 150 förtroendevalda uppdrag i församlingsråden. De största församlingsråden har 10 ledamöter och 5 ersättare, det minsta har 4 ledamöter och 2 ersättare. I varje församlingsråd finns dessutom en kaplan, en präst som är ledamot i församlingsrådet i domprostens ställe.

Val av ledamöter
Under öppna församlingsmöten föreslås kandidater till församlingsråden. Kyrkofullmäktige utser sedan ledamöterna. De förtroendevalda i församlingsråden representerar inte någon nomineringsgrupp. Nuvarande församlingsråd valdes under hösten 2013 för mandatperioden 2014 – 2017.

Samarbetsråd
Svenska kyrkan Västerås samarbetar i Bäckbykyrkan med EFS Lutherska missionsförening i Västerås. Där finns ett samarbetsråd som är styrelse med likartade uppgifter som församlingsråden. I samarbetsrådet finns representanter för kyrkorådet, församlingsrådet i Västerås Lundby församling och EFS-föreningen.