Församlingsråden

Här hittar du församlingsråden i Svenska kyrkan Västerås och kan läsa protokollen från deras sammanträden.

Kandidera till ett församlingsråd

Är du intresserad av att engagera dig i Svenska kyrkan Västerås och arbeta ideellt som församlingsrådsmedlem? Kom till ett nomineringsmöte - så får du veta mer.