Fastighetsutskottet

Här kan du läsa om den roll som kyrkorådets fastighetsutskott har och se vilka som sitter i fastighetsutskottet. Längst ned på sidan hittar du protokollen från fastighetsutskottets möten.

En viktig uppgift för kyrkorådets fastighetsutskott är att förbereda ärenden inför kyrkorådet när det gäller Svenska kyrkans Västerås fastigheter och att genomföra beslut som kyrkorådet fattat i fastighetsfrågor.

Fastighetsutskottet har hand om Svenska kyrkan Västerås byggnader och egendomar, bland annat 26 kyrkor och ett stort antal församlingsgårdar och ekonomibyggnader. Utskottet har också hand om drift, underhåll och investeringar. Vård- och underhållsplaner är viktiga för utskottets planering.

Många äldre kyrkor och andra byggnader är kyrkoantikvariskt viktiga. För dem är det möjligt att söka statligt ekonomiskt stöd. Fastighetsutskottet ansvarar för både kyrkoantikvariska åtgärder och att ansöka om medel för detta.

Ledamöter
Fastighetsutskottet består av fem förtroendevalda ledamöter och tre ersättare. Kyrkorådet har valt dem. Utöver de valda har domprosten en präst som sin representant i utskottet. De personer som sitter i fastighetsutskottet just nu är utsedda för mandatperioden 2022-2025.

Ordinarie 
Britt Sandström Ordförande (S)
Yngve Anderberg Vice ordförande (POSK)
Åke Johansson (C)
Ingrid Högsberg (BA)
Ann-Sofie Berglund (POSK)

Ersättare
Per-Åke Olofsson (S)
Rolf Falkland (BA)
Björn Bünger (POSK)

Protokoll

Här kan du ladda ner protokoll från fastighetsutskottets sammanträden. Vill du ha protokoll från tidigare möten kan du kontakta oss, så skickar vi dem till dig.