Fängelsekyrkan Västerås Tillberga
Foto: Andreas Skogh

Fängelsekyrkan

Svenska kyrkan Västerås finns på Tillbergaanstalten till stöd för de intagna.

På Tillberganstalten finns två utsända från Sveriges kristna råd. En präst och en pastor.

De erbjuder bland annat enskilda samtal, själavård, bikt, kris- och sorgebearbetning, gudstjänster och fin gemenskap i olika former.

Inom NAV (nämnden för den andliga vården i kriminalvården) finns präster/pastorer från olika kyrkofamiljer. Om det finns behov kan de även försöka förmedla kontakt med företrädare från andra religioner.

De finns till för de intaga i stort och smått under vistelsen på Tillbergaanstalten. De finns i egna lokaler inredda av de intagna själva.

 

Målet med arbetet Möta varje kristen människa och bekräfta och fördjupa hennes identitet; göra henne mer medveten om sin kyrkliga tillhörighet; hjälpa henne att växa i sin tro och stimulera till ett fortsatt kristet liv.

Möta andra - troende från alla religioner, sökande och icketroende - med öppenhet och genom samtal höja deras självkänsla och värdighet, så att de bättre kan se också andra människors värde och rättigheter.

 

Verksamhetsformerna är grundade i ekumeniken. Den ekumeniska verksamheten är inte bara ett utbyte av idéer utan främst ett utbyte av andliga gåvor och erfarenheter.

Inom verksamhetsformerna ryms själavården, gudstjänsterna, gruppaktiviteterna, mötet med kriminalvårdspersonalen och den externa informationen.

 

Präster, pastorer och diakoner, utsända av olika kyrkor och samfund utför ett ekumeniskt uppdrag, grundat på evangeliets ord och anda.

Jesus säger i Nasarets synagoga:
”Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.”
(Luk 4:18–19)

Vidare säger han i en liknelse:
”Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.”
(Matt 25:35–36)

Uppdraget att vara kyrka för häktade och fängslade ges av Herren Jesus Kristus själv.

Foto: Kristin Lidell

Inom svensk kriminalvård finns sammanlagt cirka 150 präster, pastorer och diakoner. De har i uppdrag att möta de intagnas behov av personliga samtal, att anordna samtalsgrupper och gudstjänster samt att medverka i undervisning och vägledning i etiska och existentiella frågor.