Foto: Linda Eliasson

Ett schysstare samhälle

Svenska kyrkan Västerås bidrar till ett schysstare samhälle på många sätt, genom stöd till den som behöver oavsett tro eller tvivel, samtal med präster och diakoner, matkassar till den som är hungrig, tröst och hopp till den som förtvivlar och mycket mer.

Genom ditt medlemskap bidrar du till att skapa ett godare liv och ett schysstare samhälle för många. Både genom oss och våra samarbetspartners. Tillsammans skapar vi ett schysstare samhälle. 

Bli medlem

Att vara medlem i Svenska kyrkan innebär att både ge och få. Genom ditt medlemskap bidrar du till att skapa ett godare liv och ett schysstare samhälle för många, med hjälp och stöd till människor som har det svårt. Du bidrar också till vårt gemensamma kulturarv, att du själv och andra kan sjunga i kör, besöka kyrkans öppna förskola, prata med en präst när det krisar och mycket mer.

Västerås Stadsmission

Svenska kyrkan Västerås är en av de största bidragsgivarna till Västerås Stadsmission, som driver verksamhet för människor i hemlöshet, missbruk och kriminalitet, för ungdomar och andra i behov av stöd i utsatta livssituationer och för människor i behov av sysselsättning.

Diakoni - omsorg om människor

Diakoni kan beskrivas som omsorg om människor och är det ord som används om kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

Hur vi jobbar med klimatfrågor

Svenska kyrkan vill efterlämna en värld, vårt enda hem, i ett beboeligt skick till våra barn. Som ett steg i det arbetet antogs 2019 en färdplan för klimatet, med sikte att Svenska kyrkan ska bli klimatneutral 2030. Vad gör Svenska kyrkan Västerås för att bidra till att det målet nås?

Du är inte ensam - någon att prata med

Att ha någon att prata med är ett mänskligt behov. Här hittar du flera kontaktvägar till medmänniskor att prata med. Vem du än är och vad du än är i för livssituation är du alltid välkommen till kyrkan för att prata med någon. Du behöver inte vara medlem eller troende.

Kyrkan och idrott

Schysst eller... För att skapa ett vinnande lag och en framgångsrik idrottskarriär krävs en schysst idrottsmiljö. Svenska kyrkan kan ställa upp som resurs när det gäller att skapa en god idrottsmiljö för fler.

Hållbar kyrka och hållbar värld

Ekonomisk, ekologisk, social och existentiell hållbarhet är viktigt för framtiden. Därför arbetar Svenska kyrkan Västerås med hållbarhet ur många aspekter, i allt från lokalfrågor till att vi tagit fram ett helt nytt gudstjänstmaterial med miljötema, till hur vi arbetar för ett bättre samhälle för oss alla.

Om oss - En kyrka med många dimensioner

Vi möter människor i vardag och högtid, i glädje såväl som sorg. Verksamheten är öppen för alla, oavsett tro eller tvivel. Här kan du läsa mer om vilka vi är och om hur vårt arbete styrs och leds.

Med dig hela livet

Du är älskad - precis för den du är! Och vi finns med dig i alla livets skeden. I vått och i torrt. I glädje och i sorg. När livet börjar, slutar, är som mest intensivt eller kanske jättetråkigt. Vi är med dig hela livet.

9 viktiga saker för Svenska kyrkan Västerås

Skälen till att vilja vara medlem i Svenska kyrkan kan vara många. Här berättar vi mer om några områden som är viktiga för Svenska kyrkan Västerås!