Foto: Linda Eliasson

Ett schysstare samhälle

Svenska kyrkan Västerås bidrar till ett schysstare samhälle på många sätt, genom stöd till den som behöver oavsett tro eller tvivel, samtal med präster och diakoner, matkassar till den som är hungrig, tröst och hopp till den som förtvivlar och mycket mer. Genom ditt medlemskap bidrar du till att skapa ett godare liv och ett schysstare samhälle för många. Både genom oss och våra samarbetspartners. Tillsammans skapar vi ett schysstare samhälle.