Foto: Madelen Zander/IKON

Diakoni - FAQ

Vad handlar diakoni om egentligen och hur kan du får hjälp och stöd? Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna.

Vad betyder diakoni?
Diakoni sammanfattar kyrkans sociala arbete. Själva ordet står enligt Svenska Akademiens ordbok för ”kristlig kärlekstjänst emot nästan”.

Vad gör en diakon?
En diakon möter människor som på ett eller annat sätt har en utsatt livssituation. Det kan handla om ensamhet, missbruk, ekonomi eller något annat. En diakon arbetar på många olika sätt med stöd till människor, som själva har svårt att ta sig ur sin situation och förändra den. Många tror att diakoner bara arbetar med stöd till äldre men det stämmer inte. Församlingen och lokalsamhällets uppbyggnad styr hur diakonin utformas i respektive område.

Diakonerna har tystnadsplikt, precis som präster, men har också anmälningsplikt. Det innebär att en diakon som får kännedom om något som skall anmälas, till exempel ett barn som misshandlas, så anmäler hen detta till berörd myndighet.

 

Kan man få hjälp att söka bidrag ur stiftelser och fonder?

Ja, kontakta diakonen i församlingen du bor så hjälper hen dig vidare. Du kan t.ex. få hjälp och tips om hur man söker bidrag ur fonder och stiftelser, hjälp att fylla i ansökningsblanketter och hjälp med utskrifter och intyg. När man ansöker behöver man rätta sig efter de olika ansökningsdatum som fonder och stiftelser har, och det är alltid bra att vara ute i god tid med sin ansökan. I flera församlingar hanterar diakoner fondansökningar på uppdrag av styrelser för fonder och stiftelser; diakonen i din församling vet mer om hur det är där just du bor. 

Går det att få ekonomiskt stöd?

Om du har svårt att få pengarna att räcka till nödvändigheter, som till exempel mat eller en viktig räkning, kan du ansöka om tillfällig ekonomisk hjälp. Svenska kyrkan i Västerås har, beroende på församling och hjälpbehov, olika sätt att ge tillfällig hjälp. Ekonomisk hjälp utgår alltid från församlingen du bor i, alltså din gatuadress, därför är det viktigt att du kontaktar diakonen i församlingen där du bor. Om vi inte har möjlighet att hjälpa dig ekonomiskt kommer vi alltid ge dig tips och råd om andra möjligheter. 

Kan jag få hjälp att kontakta myndigheter?

Ibland kan det vara svårt att veta vart du kan vända dig för att få rätt hjälp och stöd i samhället. Diakonerna i Svenska kyrkan Västerås lyssnar gärna och kan utifrån din berättelse ge vägledning, råd och information om dina rättigheter och skyldigheter. Vi kan också stödja dig i kontakten med olika myndigheter.

 

Måste jag tillhöra Svenska kyrkan och vara troende för att få hjälp och stöd av en diakon?

Du behöver varken tillhöra Svenska kyrkan eller vara troende för att få hjälp och stöd från diakonerna. För diakoner är tron på Gud självklar. Du kan självklart, tala om tro eller tvivel med en diakon, men det är inget krav. Det finns heller inga krav på att du är medlem i Svenska kyrkan, för att du ska få stöd i exempelvis myndighetskontakter eller för att få tillfällig ekonomisk hjälp. 

Kan jag boka tid för samtal med en diakon?

Ja, du är varmt välkommen att ringa eller maila så bestämmer vi en tid, när vi antingen kan ses eller talas vid per telefon om det passar bättre. Du kan prata om det mesta med oss och vi lyssnar gärna på vad just du vill dela. Mer information om samtalsstöd hittar du här: www.svenskakyrkan.se/samtalsstod

Välkommen att höra av dig!