Foto: Madelen Zander/IKON

Diakoni - FAQ

Vad handlar diakoni om egentligen och hur kan du får hjälp och stöd? Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna.

Vad betyder diakoni?
Diakoni sammanfattar kyrkans sociala arbete. Själva ordet står enligt Svenska Akademiens ordbok för ”kristlig kärlekstjänst emot nästan”.

Vad gör en diakon?
En diakon möter människor som på ett eller annat sätt har en utsatt livssituation. Det kan handla om ensamhet, missbruk, ekonomi eller något annat. En diakon arbetar på många olika sätt med stöd till människor, som själva har svårt att ta sig ur sin situation och förändra den. Många tror att diakoner bara arbetar med stöd till äldre men det stämmer inte. Församlingen och lokalsamhällets uppbyggnad styr hur diakonin utformas i respektive område.

Diakonerna har tystnadsplikt, precis som präster, men har också anmälningsplikt. Det innebär att en diakon som får kännedom om något som skall anmälas, till exempel ett barn som misshandlas, så anmäler hen detta till berörd myndighet.