Studiebesök eller skolavslutning

Vad handlar julen och påsken egentligen om? Vad använder man en kyrka till? Är byggnaden gammal och vad har den för historia? Genom ett besök kan eleverna lära mycket om både historia och kyrkans roll idag och genom tiderna. För många är det också en viktig tradition att ha sin skolavslutning i kyrkan.

Studiebesök

Arbetar ni med religion i skolan? Har eleverna frågor kring kristendomen, arbetar ni med samhällskunskap eller lär er om olika yrken? Ta tillfället i akt och besök en av våra kyrkor och ställ era frågor till oss.

Tillsammans kanske vi tittar på byggnaden, olika byggnadsepoker eller pratar om vad en kyrka används till. Samtalen kan också handla om etik och svåra livsfrågor.

Kyrkorummet innehåller många saker som är värda att berätta om. Ett studiebesök i kyrkan kan innehålla allt från en guidad tur i kyrkan till förklaring om hur ett dop går till.

Alla årskurser är välkomna.

Jul- påsk- och upplevelsevandringar

Vandringar är ett pedagogiskt grepp som attraherar många sinnen. Jul- och påskvandringar samt landskap bygger ofta på en resa i både tid och rum. Där får barnen möta och lära känna bibliska personer och miljöer.

Inne i kyrkan står ett landskap uppställt. Figurer som Josef, Maria, herdar och djur möter barnen. En pedagog på plats visar och berättar på så sätt berättelsen om Jesu födelse eller om påskens händelser i Jerusalem där Jesus korsfästs. Vad hände innan, varför blev det som det blev och vad hände efteråt?

Visningarna är ett bra forum för att ställa frågor. Ofta sjunger man också sånger tillsammans.

Skolavslutning i kyrkan

Redan idag är det många skolor i Västerås som väljer att hålla sin jul- och sommaravslutning i någon av våra kyrkor, något som kan ge en extra högtidlig stämning. För vissa skolor är det till och med en viktig tradition.

I samband med en avslutning finns bl a. en präst på plats för att hälsa välkommen och berätta om lokalens säkerhetsföreskrifter. Efter det står skolan för sitt eget program, som ofta består av tal, sång och musik. Den blomstertid nu kommer och Nu tändas tusen juleljus är två av många populära psalmer som brukar sjungas i samband med skolavslutningar.

Vill du veta mer om vilka kyrkor och möjligheter som finns för er skola, kontakta våra bokare så hjälper de er. Svenska kyrkan Västerås finns både i stan och på landsbygd.

Flera syften med arbetet med förskola och skola

  • Att vara en resurs för skolan i livsfrågor och samtal.
  • Att inom ramen för läroplanen erbjuda kunskap för barn i alla åldrar, anpassat efter respektive ålders utveckling och behov.
  • Att ge förskole- och skolpersonal möjlighet att få experthjälp i ämnen som Svenska kyrkan är duktiga på.
  • Att erbjuda mötesplatser för barn och ungdomar.
  • Att jobba utifrån Barnkonventionen, som kyrkan följer gemensamt med förskolor och skolor: Barnets bästa i främsta rummet - artikel 3, Rätten till liv och utveckling, inte bara den fysiska hälsan utan också gällande den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen. - artikel 6 och Rätten att få komma till tals -artikel 12.