Foto: Henrik Mill

Begravningsavgiften

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift. Här ser du hur stor den är och vad den används till.

Vad är egentligen en begravningsavgift?
Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst. Avgiften finansierar begravningsverksamheten för alla folkbokförda i Sverige, oavsett religionstillhörighet.

 

Varför betalar man en begravningsavgift?
Svenska kyrkan Västerås har på uppdrag av staten skyldighet att anordna och hålla allmänna begravningsplatser för dem som är folkbokförda inom Västerås kommun. I uppdraget ingår att tillhandahålla särskilda begravningsplatser för alla oavsett om du tillhör eller inte tillhör något trossamfund. För att kunna utföra detta krävs till exempel personal, maskiner, redskap och administration.

Avgiften ska också arvodera ett av länsstyrelsen tillsatt begravningsombud som har i uppdrag att, för de personer som inte tillhör Svenska kyrkan, granska hur Svenska kyrkan Västerås tar till vara deras intressen. Detta sker bland annat genom att ombudet har rätt att närvara vid kyrkogårdsutskottets möten och ställa frågor och göra påpekanden. Ombudet har också tillgång till alla handlingar som rör begravningsverksamheten.

 

Hur mycket betalar man?
Den som förvärvsarbetar betalar 24,6 öre per hundralapp. För en person som tjänar 250 000 kronor per år (i kommunalt beskattningsbar inkomst) innebär det en begravningsavgift per år på ca 600 kronor, det vill säga ca 50 kronor per månad. Begravningsavgiften är en årlig återkommande avgift. På skattebeskedet ser du hur mycket du betalar i begravningsavgift.

 

Vad ingår i begravningsavgiften?

 • Gravplats under 25 år
 • Visst för- och efterarbete i samband med gravsättning
 • Vissa transporter
 • Kremering (om så önskas)
 • Lokal för förvaring och visning av den avlidna före ceremonin
 • Hovdestalunds kapell för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

 

Detta ingår inte i begravningsavgiften:

 • Kista och svepning
 • Transport av kista från hem/sjukhus till lokal för förvaring i Västerås
 • Dödsannonsering
 • Kistdekoration
 • Begravningsceremoni (avliden som tillhört Svenska kyrkan har rätt till kostnadsfri kyrklig begravningsceremoni).
 • Minnesstund
 • Urna
 • Tillverkning, montering och underhåll av gravsten eller annan fast anordning
 • Skötsel av gravplats