Foto: Magnus Aronson

Västerås domkyrka - på barnens villkor

Barnen är en självklar del av domkyrkans gudstjänstliv och verksamhet. Här finns också plats för musik, lek och en och annan upptäcktsfärd.

Leksaker i Västerås domkyrka

Leksacer - En lekmiljö för barn

Klä ut sig till biskop eller präst? Leka nattvard, dop, vigsel och begravning eller fritt söka sig fram i kyrkans värld? Leksacer ger möjlighet till lek som rör livets riter och livsfrågor. Leksacer och kyrkan är öppna alla dagar kl 9-17.

Leta spår efter en historia som spänner över tusen år!

Upptäcktsfärd med ”spårhunden”

Leta spår efter en historia som spänner över tusen år!