Dop - både allvar och fest
Foto: Alex & Martin

Både allvar och fest

Tradition. Tro. Bekräftelse. Högtid. Samhörighet. Gemenskap. Fest. Sammanhang. Rit. Dopet kan ses ur många olika perspektiv. I Svenska kyrkan ryms de alla sida vid sida.

Det liv vi får kan vara både fantastiskt och tungt. I dopet får vi med oss orden och tecknen på att vi inte är ensamma. Gud är med oss genom hela livet, hur det än ser ut. Livet är på allvar, men dopet ger livet en trygg grund.

Men dopet är också en fest. När ett barn kommer till världen kan dopet vara ett tillfälle att tacka för det barn som fötts. Dopet är, både för barn och vuxna som döps, en högtid då vi också firar att en människa blir en del av ett större sammanhang – en del av Guds goda skapelse och en del av den världsvida kristna kyrkan.

 

Dopet är en helig handling

Dopet är ett sakrament. Det betyder “helig handling”. Vi kallar dopet för sakrament därför att Jesus sa till sina vänner att de skulle berätta om honom och döpa människor.

Den som döps får vatten öst över sitt huvud. Vattnet är livsviktigt för människan och det är också en symbol för livet och för att växa.

 

Namngivning

Ibland förväxlas dopet med en ceremoni för namngivning. Det är det inte, men namnet är ändå viktigt vid dopet, eftersom den som döps nämns vid namn.

 

Alla får döpas

Kyrkan välkomnar alla att döpas. Barn, unga och vuxna är lika välkomna. Du behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot.

När det gäller barn – både små barn och ungdomar – är det vårdnadshavarna som bestämmer. Om barnet är tolv år eller äldre, måste barnet själv vilja bli döpt. Om du tidigare är döpt i en annan kyrka, behöver du inte döpas på nytt för att få tillhöra Svenska kyrkan. Om du är vuxen och vill döpas tar du kontakt med din församling för att ta reda på hur du kan förbereda dig inför dopet.

Den som döps blir medlem i Svenska kyrkan och får ta emot nattvarden.

 

Förväntas föräldrarna tro?

Kanske undrar du, som en hel del andra föräldrar, exakt vad som förväntas av dig. Dopet är en gåva från Gud till det lilla barnet – det hänger inte på din tro. När ett barn döps uttrycker du som förälder en vilja att barnet döps till den kristna tron och att barnet ska få vara en del i arbetet för det goda i världen och en del av den kristna gemenskapen.

 

DOPETS SYMBOLER

Vattnet

Dopvattnet och dopfunten har en rik symbolik.

Ett sätt att se på det är att vi genom vatten står i förbindelse med allt som lever. När nytt liv uppstår är vatten med. Fostret omsluts av vatten. För att ett frö ska kunna börja växa behövs vatten.

I kyrkan talas ofta om Gud som livets källa och dopvattnet kan ses som ett tecken på samhörigheten med den Gud som ger liv.

 

Dopklänningen

Barnets dopklänning är vit och oftast mycket längre än vad barnet är. Nästan som att det inte vuxit i den ännu.

Vit är glädjens färg och den långa klänningen kan få oss att tänka på hur det lilla barnet, genom att vara döpt och höra till kyrkan, får möjlighet att växa i sin tro och med tiden upptäcka mer och mer av vad dopet innebär. 

Vid konfirmationen bär konfirmanderna oftast också vita dräkter. De har börjat växa i sina dopklänningar.

 

Ljuset

Dopljuset är ett minne från dopdagen och en påminnelse om Jesus som sa:

”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus” (Johannesevangeliet 8:12)

Dopljuset kan man till exempel tända på årsdagen av dopet, vid aftonbönen eller när man vill bli påmind om sitt dop.

Om dopljuset tar slut finns möjlighet att hämta ett nytt.