Åtgärder för minskad elförbrukning

Många av kyrkorna i Västerås är medeltida och ett flertal värms upp med direktverkande el. Elförbrukningen är så hög som 1 miljon kWh per år, vilket skapar både stor belastning på eltillgången och kraftigt höjda kostnader, som vi inte vill ska gå ut över övriga verksamheter. Det gör att vi kommer vidta ett antal åtgärder från och med årsskiftet 2022/2023.

Åtgärderna, som bland annat innebär att några kyrkor vinterstängs under januari-mars, kommer att minska uppvärmningskostnaderna med omkring en miljon kronor. Men framför allt innebär detta ett minskat behov av el, som nu istället kan komma andra verksamheter i samhället tillgodo, något som är av yttersta vikt vid en potentiell elbrist.

- Det är viktigt för oss att ta vårt samhällsansvar och bidra till en ökad hållbarhet. Vi är kyrka även utanför våra lokaler och finns alltid närvarande i samhället på många vis, förklarar domprost Daniel Eklund, Svenska kyrkan Västerås.

Energibesparande åtgärder

December- mars är vanligtvis de kallaste månaderna under ett år, vilket även i normalfall skapar höga kostnader. I nuläget slår dock detta ännu hårdare och innebär att enbart uppvärmningskostnaden för ett enstaka öppethållande av en kyrka för t ex en aktivitet/kyrklig handling kan uppgå till 5 000 kr.

- Vi ser en utmaning både i de kraftigt ökande elpriserna och i det etiska perspektivet i förhållande till klimatförändringarna. Här vill vi ta ett samhällsansvar, säger fastighetschef Eva Carlin, Svenska kyrkan Västerås.

Åtgärderna avser framför allt tre områden:

  • Sänkning av temperaturen i kyrkorna till omkring 17 grader
  • Energibesparande åtgärder som tätningar, installation av flera luftavfuktare samt justering av drifttider och andra parametrar i de tekniska systemen.
  • Säsongsstängning av vissa äldre kyrkor

Julfirande och begravningar påverkas inte

Stängningen av kyrkor vidtas inte förrän efter årsskiftet för att kunna erbjuda sedvanligt jul- och nyårsfirande i våra kyrkor.

- Åtgärderna påverkar inte julfirandet i våra kyrkor, något som vi vet är viktigt för många av våra medlemmar men också många andra Västeråsare. Vi fortsätter också att hålla ett flertal kyrkor öppna även efter nyår, även om det kommer vara något kallare i kyrkorummen, förklarar domprost Daniel Eklund.

Det kan vara av yttersta vikt för de efterlevande att en begravning kan hållas i en viss kyrka. Det gör att vi även fortsatt erbjuder begravningar i alla våra kyrkor.

- Självklart hade vi önskat att världsläget var ett annat och att vi skulle kunna hålla öppet som vanligt. Men vi tror att alla har full förståelse för att vi, precis som resten av samhället, behöver vidta åtgärder, säger domprost Daniel Eklund

Mer information om åtgärderna och vilka kyrkor som berörs finner du nedan.

Öppethållande i kyrkor och andra lokaler från årsskiftet

Som ett led i att minska elförbrukningen kommer ett antal åtgärder att vidtas från och med januari 2023. Åtgärderna innebär bland annat att några kyrkor vinterstängs under perioden januari-mars. I listan nedan ser du hur vi håller öppet.