Årskurs 7 - gymnasiet

Pedagogiska program & verksamheter för skolan.

SOCIAL RESURS

Vi kan vara ett stöd för elever och skolmiljön under de tillfällen på dagen då många inte har lektion, tex kring lunchtid.
År: 7-9. 
Tid: Året runt.
Plats: Önsta Gryta kyrka, Rönnby, Gideonsbergskyrkan (i skolan)
Kontakt: Sara Secund sara.secund@svenskakyrkan.se 021-40 41 12

KYRKANS SYMBOLVÄRLD

Vad symboliserar döskallar, såpbubblor och drakar? Världsligt och Andligt.
Liv och död.
År: 7-9.  
Tid: Året runt.
Plats: Västerås domkyrka
Kontakt: Ingela Welén, 021-81 46 24, 
ingela.welen@svenskakyrkan.se, växeln 021-81 46 00 eller via Study Along


MACHOFABRIKEN

Svenska kyrkan erbjuder (ibland i samarbete m. fritidsgården) två pass á 1-1,5h i Machofabriken. Ett metodmaterial för jämställdhet och mot våld tillsammans med unga Fokus ligger på normer för manlighet och hur det påverkar oss. Syftet med passen är att eleverna ska få reflektera och känna att de inte behöver uppfylla alla normer som förväntas. Att de kan göra skillnad när de bryter normerna och när de vågar stå upp för varandras olikheter. På så sätt kan alla få vara sig själv fullt ut och vi förebygger våld. 
År: 7-8. 
Tid: Året runt.
Plats: på er skola (östra västerås) alt. på Tomaskyrkan, Viksängskyrkan, Irsta församlingshem
Kontakt: Anna Knutsson, anna.knutsson@svenskakyrkan.se 021-81 46 53  

Plats: på er skola (västra Västerås)
Kontakt: Maria Agstam Häggkvist maria.agstam-haggkvist@svenskakyrkan.se 021-40 45 12

Plats: på er skola (norra Västerås)
Kontakt: Sara Secund sara.secund@svenskakyrkan.se 021-40 41 12

Plats: på er skola. alt. Kyrkbacksgården
Kontakt: Sara Hjalmarsson, sara.hjalmarsson@svenskakyrkan.se 021-81 46 32
                Michael Turner, michael.turner@svenskakyrkan.se 021-81 46 23

DÖDEN, SORGEN & LIVET

Svenska kyrkan arbetar ofta med döden och möter människor i olika åldrar som är i sorg. Vi kan möta eleverna i en eller flera lektioner som handlar om döden, sorgen och livet. Vi kan ta upp ämnen som, vad händer när någon dör? Hur funkar en begravning? Hur hanterar du/vi sorg? Vad händer i kroppen vid sorg? Kan livet funka efter att någon dött?
År: 7-9. 
Tid: Året runt
Plats: Hos er eller på Tomaskyrkan, Irsta församlingshem, Viksängskyrkan
Kontakt: Anna Knutsson anna.knutsson@svenskakyrkan.se 021-81 46 53

Plats: i skolan eller Önsta Gryta kyrka/Gideonsbergskyrkan 
Kontakt: Sara Secund, sara.secund@svenskakyrkan.se 021-40 41 12

STUDIEBESÖK – MED OLIKA TEMAN

Eleverna får besöka Svenska kyrkan. Efter era önskemål sätter vi ihop innehållet i besöket. Förslag på innehåll kan vara: Vad är kristendom och Svenska kyrkans tro och liv?  Vad gör Svenska kyrkan? Vad tror de som jobbar där på? Vad finns där? Vad händer i kyrkan? Hur ser de på kristendomen och hur lever de? Vi pratar om musik, symboler och om allt det som Svenska kyrkan gör. Vilka saker som finns i kyrkorummet samt om högtider som jul och påsk och om dop, vigslar, konfirmation och begravning.
År: 7-9. 
Tid: Året runt
Plats: Tomaskyrkan, Irsta församlingshem, Viksängskyrkan
Kontakt: Anna Knutsson  anna.knutsson@svenskakyrkan.se 021-81 46 53

Plats: Gideonsbergskyrkan, Önsta Gryta kyrka, Rönnby alt. hos er på skolan 
Kontakt: Sara Secund sara.secund@svenskakyrkan.se 021-40 41 12

TEAMBUILDING

Vi i Svenska kyrkan är vana vid att leda ett arbete med värdegrundsfrågor. I våra pedagogiska verktygslådor finns metoder för både samtal och praktiska övningar. Svenska kyrkan kan bidra med att skapa goda grupper tex genom olika typer av teambuilding, grupp- och samarbetsövningar för er klass.
År: 7-9. 
Tid: Året runt
Plats: Hos er eller på Tomaskyrkan, Irsta församlingshem, Viksängskyrkan
Kontakt: Anna Knutsson, anna.knutsson@svenskakyrkan.se 021-81 46 53

Plats: på er skola. Alt. Önsta Gryta kyrka, Gideonsbergskyrkan, Rönnby
Kontakt: Janet Smith, janet.smith@svenskakyrkan.se 021-40 41 09. 

LJUSBÄRARE: DÅTID-NUTID-FRAMTID

I samband med Rudbeckianska gymnasiet 400 års jubileum ser vi på Rudbeckius påverkan på våra liv idag. Vem är ljusbärare? Vilka händelser och vem påverkar oss just nu i vår samtid? Och hur tänker jag påverka framtiden? Lektion där eleverna aktivt arbetar med historia och värderingar i nutid.
År: 7-9
Tid: Lektionstid: 1 timme.
Plats: Västerås domkyrka
Kontakt: Ingela Welén, ingela.welen@svenskakyrkan.se 021-814624 eller via Study Along

VÄSTERÅS DOMKYRKA BERÄTTAR

Hembygdens historia. Sveriges historia. Kristendomens historia. Kyrkohistoria. Konst. Personhistoria. Arkitektur. Tema kärlek. Tema Kvinnor.
Anpassas efter årskurs och önskemål. 
Tid: Året runt.
Plats: Västerås domkyrka
Kontakt: Ingela Welén, ingela.welen@svenskakyrkan.se 021-814624 eller via Study Along

VAD ÄR KRISTENDOM OCH SVENSKA KYRKANS TRO
OCH LIV?

Eleverna får besöka Svenska kyrkan. Vad är kristendom och svenska kyrkans tro och liv? Vad finns i en svensk kyrka? Vad gör kyrkan? Vi pratar om musik, symboler och om allt det som Svenska kyrkan gör. Vilka saker som finns i kyrkorummet samt om högtider som jul och påsk och om dop, vigslar och begravning.
År: 7-9. 
Tid: Året runt
Plats: Gideonsbergskyrkan, Önsta Gryta kyrka, Rönnby alt. hos er på skolan 
Kontakt: Sara Secund sara.secund@svenskakyrkan.se 021-40 41 12 

MVP – MENTORER I VÅLDSPREVENTION

MVP är ett metodmaterial för skolan, med mål att stoppa och förebygga våld. Elever och lärare får genom materialet öva och lära sig att ta ansvar för varandra och säga ifrån om de ser eller hör våld och kränkningar. Vi är utbildade i materialet och kan vara en resurs för skolor som redan arbetar med det eller vill starta upp med MVP.
År: 7-9. 
Tid: Året runt.
Plats: på er skola alt. på Tomaskyrkan, Viksängskyrkan, Irsta församlingshem
Kontakt: Anna Knutsson anna.knutsson@svenskakyrkan.se 021-81 46 53

Plats: På er skola alt. Önsta Gryta kyrka, Gideonsbergskyrkan 
Kontakt: Sara Secund sara.secund@svenskakyrkan.se 021-40 41 12

KYRKSKAFFERIET

Låna en präst, pedagog, vaktmästare eller musiker.
År: 7-9
Tid: Året runt 
Plats: I domkyrkan eller klassrum
Kontakt: Ingela Welén, ingela.welen@svenskakyrkan.se 021-814624 eller via Study Along

VÄSTERÅS DOMKYRKA BERÄTTAR

Hembygdens historia. Sveriges historia. Kristendomens historia. Kyrkohistoria. Konst. Personhistoria. Arkitektur. Tema kärlek. Tema Kvinnor.
Anpassas efter årskurs och önskemål. 
År: Gymnasium
Tid: Året runt.
Plats: Västerås domkyrka
Kontakt: Ingela Welén, ingela.welen@svenskakyrkan.se 021-814624  eller via Study Along

LJUSBÄRARE: DÅTID-NUTID-FRAMTID

I samband med Rudbeckianska gymnasiet 400 års jubileum ser vi på Rudbeckius påverkan på våra liv idag. Vem är ljusbärare? Vilka händelser och vem påverkar oss just nu i vår samtid? Och hur tänker jag påverka framtiden? Lektion där eleverna aktivt arbetar med historia och värderingar i nutid.
År: Gymnasium
Tid: Lektionstid: 1 timme.
Plats: Västerås domkyrka
Kontakt: Ingela Welén, ingela.welen@svenskakyrkan.se 021-814624 eller via Study Along

JOHANNES RUDBECKIUS

Statyn utanför domkyrkan förställer biskop Johannes Rudbeckius. Hör om hans liv och gärningar. Släktforskning, Sveriges första gymnasium, sociala reformer och fredsförhandlingar
År: Gymnasium
Tid: Året runt
Plats: Västerås domkyrka
Kontakt: Ingela Welén, ingela.welen@svenskakyrkan.se 021-814624 eller via Study Along

KVINNORNA I KATEDRALEN

Spåren av kvinnorna i bibeln, katedralens historia och konst.
År: Gymnasium
Tid: Året runt.
Plats: Västerås domkyrka
Kontakt: Ingela Welén, ingela.welen@svenskakyrkan.se 021-814624 eller via Study Along 

MVP – MENTORER VÅLDSPREVENTION

MVP är ett metodmaterial för skolan, med mål att stoppa och förebygga våld. Elever och lärare får genom materialet öva och lära sig att ta ansvar för varandra och säga ifrån om de ser eller hör våld och kränkningar. Vi är utbildade i materialet och kan vara en resurs för skolor som redan arbetar med det eller vill starta upp med MVP.
År: Gymnasium
Tid: Året runt.
Plats: på er skola alt. på Tomaskyrkan, Viksängskyrkan, Irsta församlingshem
Kontakt: Anna Knutsson anna.knutsson@svenskakyrkan.se 021-81 46 53

DÖDEN, SORGEN & LIVET  

Svenska kyrkan arbetar ofta med döden och möter människor i olika åldrar som är i sorg. Vi kan möta eleverna i en eller flera lektioner som handlar om döden, sorgen och livet. Vi kan ta upp ämnen som, vad händer när någon dör? Hur funkar en begravning? Hur hanterar du/vi sorg? Vad händer i kroppen vid sorg? Kan livet funka efter att någon dött?
År: Gymnasium
Tid: Året runt
Plats: Hos er eller på Tomaskyrkan, Irsta församlingshem, Viksängskyrkan
Kontakt: Anna Knutsson anna.knutsson@svenskakyrkan.se 021-81 46 53

Plats: Hos er eller Önsta Gryta kyrka, Gideonsbergskyrkan. 
Kontakt: Sara Secund, sara.secund@svenskakyrkan.se 021-40 41 12.

TEAMBUILDING

Vi i Svenska kyrkan är vana vid att leda ett arbete med värdegrundsfrågor. I våra  pedagogiska verktygslådor finns metoder för både samtal och praktiska övningar. Svenska kyrkan kan bidra med att skapa goda grupper tex genom olika typer av teambuilding, grupp- och samarbetsövningar för er klass.
År: Gymnasium
Tid: Året runt
Plats: Hos er eller på Tomaskyrkan, Irsta församlingshem, Viksängskyrkan
Kontakt: Anna Knutsson, anna.knutsson@svenskakyrkan.se 021-81 46 53

Plats: På er skola alt. Önsta Gryta kyrka/Gideonsbergskyrkan
Kontakt: Janet Smith, janet.smith@svenskakyrkan.se 021-40 41 09

STUDIEBESÖK – MED OLIKA TEMAN

Eleverna får besöka Svenska kyrkan. Efter era önskemål sätter vi ihop innehållet i besöket. Förslag på innehåll kan vara: Vad är kristendom och Svenska kyrkans tro och liv?  Vad gör Svenska kyrkan? Vad tror de som jobbar där på? Vad finns där? Vad händer i kyrkan? Hur ser de på kristendomen och hur lever de? Vi pratar om musik, symboler och om allt det som Svenska kyrkan gör. Vilka saker som finns i kyrkorummet samt om högtider som jul och påsk och om dop, vigslar, konfirmation och begravning.
År: Gymnasium
Tid: Året runt.
Plats: Hos er eller på Tomaskyrkan, Irsta församlingshem, Viksängskyrkan
Kontakt: Anna Knutsson anna.knutsson@svenskakyrkan.se 021-814653 

Plats: Gideonsbergskyrkan, Önsta Gryta kyrka eller hos er på skolan 
Kontakt: Sara Secund, sara.secund@svenskakyrkan.se 021-40 41 12

Plats: Hos er eller i Västerås Domkyrka.
Kontakt: Ingela Welén, ingela.welen@svenskakyrkan.se 021-814624