Årskurs 4-6

Pedagogiska program & verksamheter för skolan.

RIDDARSKOLA  

Riddarskolan är en metod att tillsammans med elever få arbeta praktiskt, samt att reflektera över begrepp inom områdena: människosyn, etik, och självkänsla. Riddarskolan vill också stärka elevernas förmåga till självkännedom och empati. Här finns möjlighet att inkludera många skolämnen såsom slöjd, bild, svenska. 
År: 4  
Tid:  Året runt. Lektionstid 1-2 timmar.
Plats: i skolan eller i Tomaskyrkan
Kontakt: Mickaela Sedin mickaela.sedin@svenskakyrkan.se 021-403826

Plats: i skolan eller på Mariagården Skultuna/Önsta gryta kyrka. 
Kontakt: Oskar Lässman, Oskar.Lassman@svenskakyrkan.se 
                Sara Secund, sara.secund@svenskakyrkan.se 021-40 41 12

DÖTID I SKOLAN  

Svenska Kyrkan arbetar ofta med döden och möter människor i olika åldrar som är i sorg. Frågorna kring döden är många, svåra och otroligt viktiga. Vad är en grav? Varför tänder vi ljus på allhelgona? Vad händer när någon dör? Hur går en begravning till? Genom samtal och reflektion får vi chansen att fundera kring döden, sorgen och hur vi kan hjälpa någon som är ledsen.   
Tid: Vecka 42-43, 1-2 timmar (även möjligt året om).
Plats: i skolan (Önsta gryta kyrka/Rönnby/Gideonsbergskyrkan) 
Kontakt: Sara Secund, sara.secund@svenskakyrkan.se 021-40 41 12

FRÅN ANUNDSHÖG TILL REFORMATIONEN

Kristendomen i Sverige och Västmanland. 
År: 4-6.  
Tid: Året runt. 
Plats: Västerås domkyrka
Kontakt: Ingela Welén, ingela.welen@svenskakyrkan.se 021-814624 eller
via Study Along

VÄSTERÅS DOMKYRKA BERÄTTAR

Hembygdens historia. Sveriges historia. Kristendomens historia. Kyrkohistoria. Konst. Personhistoria. Arkitektur. 
Anpassas efter årskurs och önskemål. 
Tid: Året runt.
Plats: Västerås domkyrka
Kontakt: Ingela Welén ingela.welen@svenskakyrkan.se 021-814624 eller
via Study Along

BIBELÄVENTYRET-GT

Är ett icke- konfessionellt undervisningsprogram om Bibelns berättelser. Det uppfyller läroplanens krav på saklighet och allsidighet. Ger kunskap om Bibeln berättelser och underlag för vidare arbete med fördjupningar, tolkningar och reflektioner. Innehåller kända berättelser som Noas ark, Mose i vassen, David och Goliat m.fl. Med hjälp av rörelser, drama, nyckelord, bilder, trolleri, rap och rim leker eleverna in fakta på ett roligt och engagerande sätt. 
År: 4
Tid: 3 dubbellektioner utspritt på 2 veckor i maj 
Plats: Klassrum 
Kontakt: Magnus Lennartsson, Magnus.Lennartsson2@svenskakyrkan.se 
021-404568

Via dolorosa   

Fotoutställningen Via Dolorosa, eller lidandets väg, är en berättelse om Jesus utsatta väg från det att han döms av Pontius Pilatus till dess att han dör på korset. Det är också en berättelse om mobbing, kränkningar och upprättelse i dagens Sverige. Sättet att berätta den i form av bilder har sitt ursprung från medeltiden. Till bilderna finns korta tänkvärda texter. Det är en stark, viktig och mycket sevärd utställning. Utställningen är skapad av fotografen Elisabeth Ohlson Wallin tillsammans med dramaelever vid Malmabergsskolan i Västerås efter ett initiativ av Västerås stift.  
År: 5  
Tid:  Vecka 12-13
Plats: i Tomaskyrkan
Kontakt: Mickaela Sedin mickaela.sedin@svenskakyrkan.se 021-403826 

MVP – AGERA TILLSAMMANS

MVP – mentorer i våldsprevention – är ett program för skolan, med mål att stoppa och förebygga mäns och killars våld. Elever och lärare lär sig att ta ansvar för varandra och säga ifrån om de ser eller hör våld och kränkningar.
Vi är utbildade mentorer i materialet och kan vara en resurs för skolor som arbetar med MVP – Agera tillsammans.
År: 4-6. 
Tid: Året runt.
Plats: Gideonsbergskyrkan, Önsta Gryta kyrka, Rönnby (alt. i skolan!)
Kontakt: Sara Secund sara.secund@svenskakyrkan.se 021-40 41 12

Plats: på er skola (östra västerås) alt. på Tomaskyrkan, Viksängskyrkan,
Irsta församlingshem
Kontakt: Mickaela Sedin mickaela.sedin@svenskakyrkan.se 021-40 38 26