Ärligt, brutalt och hoppfullt för miljön

Det är lätt att drabbas av ångest och panik när vi tänker på klimatet. Vilken värld lämnar vi över till våra barn? För kyrkan är miljö- och klimatfrågorna viktiga och därför uppmärksammas dessa frågor alldeles särskilt under Skapelsetid (1 sep-4 okt) bland annat genom att fira en nyskriven gudstjänst med fokus på miljö.

Skapelsetid (eller Season of Creation) är en ekumenisk rörelse, som varit igång länge, men som Svenska kyrkan nu hakar i.

– Att särskilt och gemensamt lyfta frågorna som rör vår jord och hur vi lever ger en annan kraft och ett fokus, berättar Eva Linder, som ingår i den projektgrupp som under våren arbetat med att ta fram ett gudstjänstmaterial för Skapelsetid. Gruppen består också av ett antal präster och musikern Sofia Svensson, som skrivit musiken.

– Texterna är alldeles nyskrivna och det kändes extra viktigt att förmedla samma rakhet i musiken som i sångtexterna, berättar hon. Musiken lyfter textens budskap, och vice versa.

Texterna till musiken, precis som övriga gudstjänsten, är väldigt konkreta. Det handlar om plast i havet och brinnande skogar, men också om tron på och hoppet om framtiden.

– Vi måste våga se ärligt på vår egen roll i världen, menar Eva. Kan vi göra det, finns det också en enorm möjlighet till förändring – och framförallt en annan öppenhet för hoppet, något vi alla behöver.

fira en mässa med hela skapelsen:

Söndag 12 sept:

Barkarö kyrka kl 10
Mikaelikyrkan kl 11
Tomaskyrkan kl 11
Önsta Gryta kyrka kl 16

Söndag 19 sept:

Viksängskyrkan kl 16

 Söndag 3 okt:

Västerås domkyrka kl 18