Svenska kyrkan Västerås

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Västerås Besöksadress: Domprostgården, V Kyrkogatan 3, 72215 Västerås Postadress: Svenska kyrkan Västerås, Box 5, 72103 Västerås Telefon: +46(21)814600 E-post till Svenska kyrkan Västerås Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Arbetsutskottet

Här kan du läsa om den roll som kyrkorådets arbetsutskott har och se vilka som sitter i arbetsutskott just nu. Längst ned på sidan hittar du protokollen från arbetsutskottets möten.


Kyrkorådets arbetsutskott bereder ärenden till kyrkorådet och genomför beslut som kyrkorådet har fattat. Det ingår till exempel i arbetsutskottets uppgifter att ta fram underlag till budget för pastoratet och att på kyrkorådets uppdrag följa vad som händer och sker i Svenska kyrkan Västerås.

Arbetsutskottet är också ett personalutskott som har ansvar för bland annat medarbetarnas arbets- och anställningsvillkor och arbetsmiljö.

Sammanträden 2017
19 januari
16 februari
23 mars
20 april
18 maj
15 juni
17 augusti
21 september
19 oktober
23 november
14 december

Ledamöter
Kyrkorådet väljer fem förtroendevalda ledamöter och fem ersättare till arbetsutskottet. Utöver dem är domprosten ledamot i arbetsutskottet. De personer som sitter i arbetsutskottet just nu är utsedda av kyrkorådet för mandatperioden 2014 – 2017. 

Ordinarie
Jörgen Eklund Ordförande (S)
Alice Widlund Förste vice ordförande (BA)
Karin Tilly Andre vice ordförande (POSK)
Britt Sandström (S) 
Maria Thorgren (POSK)
Susann Senter tf Domprost

Ersättare
Görel Korkman (S)
Ulrika Pettersson (C)
Bengt Wallén (FISK)
Rune Vikman (POSK)
Solveig Östberg (POSK)

Protokoll

Här kan du ladda ner protokoll från arbetsutskottets sammanträden. Vill du ha protokoll från tidigare möten kan du kontakta oss, så skickar vi dem till dig.

 

Jörgen Eklund

Jörgen Eklund

Svenska kyrkan Västerås

Arbetsutskottet, Kyrkorådet

Direkt: 021-10 76 10

Alice Widlund

Alice Widlund

Svenska kyrkan Västerås

Arbetsutskottet, Kyrkorådet