Arbetsutskottet

Här kan du läsa om den roll som kyrkorådets arbetsutskott har och se vilka som sitter i arbetsutskott just nu. Längst ned på sidan hittar du protokollen från arbetsutskottets möten.

Kyrkorådets arbetsutskott bereder ärenden till kyrkorådet och genomför beslut som kyrkorådet har fattat. Det ingår till exempel i arbetsutskottets uppgifter att ta fram underlag till budget för pastoratet och att på kyrkorådets uppdrag följa vad som händer och sker i Svenska kyrkan Västerås.

Arbetsutskottet är också ett personalutskott som har ansvar för bland annat medarbetarnas arbets- och anställningsvillkor och arbetsmiljö.

Ledamöter
Kyrkorådet väljer fem förtroendevalda ledamöter och fem ersättare till arbetsutskottet. Utöver dem är domprosten ledamot i arbetsutskottet. De personer som sitter i arbetsutskottet just nu är utsedda av kyrkorådet för mandatperioden 2022-2025. 

Ordinarie
Görel Korkman Ordförande (S)
Torsten Källberg Förste vice ordförande (BA)
Karin Tilly Andre vice ordförande (POSK)
Britt Sandström (S) 
Karin Andersson (POSK)
Daniel Eklund, Domprost, Ledamot

Ersättare
Per-Åke Olofsson (S)
Maria Dellham (BA)
Gunilla Johansson (C)
Maria Thorgren (POSK)
Rune Vikman (POSK)

Protokoll

Här kan du ladda ner protokoll från arbetsutskottets sammanträden. Vill du ha protokoll från tidigare möten kan du kontakta oss, så skickar vi dem till dig.