Allhelgona

Under allhelgonahelgen minns vi på ett särskilt sätt våra döda. Gravarna smyckas med blommor och ljusen brinner i skymning och mörker. Du som i år inte kan besöka en kyrkogård kan beställa ljuständning av oss.

VI KAN TÄNDA DITT LJUS

Allhelgona är den helg på året då vi tillsammans med människor i Sverige och världen uppmärksammar och minns dem som stått oss nära. 

Vi vill därför erbjuda ljuständning åt alla som inte har möjlighet att själva tända ett ljus på en grav eller i en minneslund under Allhelgonahelgen under rådande omständigheter. På Hovdestalunds kyrkogård kan vi tända ljus på såväl gravar som i minneslunden. På alla andra kyrkogårdar i Västerås pastorat tänder vi ditt ljus i minneslunden. 

Ljuständningen är kostnadsfri och är vårt sätt att ge extra stöd till dig som behöver det. Sista datum för beställning av ljuständning är den 23 oktober.

Klicka här för att beställa ljuständning.
Du kan också kontakta växeln för hjälp, vardagar 8-16, 021-81 46 00

minnesgudstjänster

Anhöriga till dem som mist en nära släkting under året bjuds särskilt in till en minnesgudstjänst en av dagarna. Den präglas av stillhet, bön och ljuständning. Självklart följer vi gällande restriktioner vid gudstjänsterna.