Stiftelsepengar att söka för behövande i Vasa församling

Ansök senast den 15 maj 2022

Vasa församling har hand om ett antal stiftelser För att kunna få medel från dessa stiftelser behöver man vara boende och folkbokförd i församlingen. I vår bedömning av vem som beviljas bidrag tar vi hänsyn till Skatteverkets riktlinjer om behövande i ekonomisk mening. Som exempel är gränsen för ensamstående satt till 190 400 kr i taxerad årsinkomst och övre gränsen för tillgångar är 47 600 kr. Detta innebär dock inte att alla som har en inkomst lägre än ovanstående belopp är garanterade bidrag. En individuell prövning görs i varje ärende.

Till ansökan bifogas:
-Personbevis
-Inkomster (ex pension, normberäkning om du har försörjningsstöd)
-Hyra
-Kontrolluppgifter från senaste självdeklarationen
-Årsbesked från banken. Om du har övriga tillgångar ex aktier ska du också skica med pappar som visar deras värde.

Ansökan skickas till:
Diakon Catarina Granath
Vasa församling
Kyrkogatan 28
411 15 Göteborg

Sista ansökningsdag inför julen 2022 är 15 maj. Besked lämna i början av december. Har du några frågor angående ansökan? Kontakta diakon Catarina Granath, 031-731 86 74 eller via mail till catarina.granath@svenskakyrkan.se
Det går också att hämta ansökningsblanketter i Vasa församlingshem.

Är du osäker på om du bor i Vasa församling, titta här: KARTA