Kontakt

Domkyrkopastoratets gemensamma expedition och bokningscentral centrum sitter i Vasa församlingshem.

Bokningscentralen har öppet måndag till fredag kl 9-12.

Bokning av dop, vigslar och begravningar
görs genom Bokningscetralen centrum, tel. 031 - 731 66 00

Bokning av lokaler, församlingshem och kyrka
görs genom josefine.callenberg@svenskayrkan.se.