Kontakt

Domkyrkopastoratets gemensamma expedition och bokningscentral centrum sitter i Vasa församlingshem.

Avvikande öppettider sommaren 2023

Under veckorna 28-34 (10 juli till 25 augusti) har bokningscentralen följande telefontider: måndag- fredag kl 09.00-12.00.

Bokning av dop, vigslar och begravningar
görs genom Bokningscetralen centrum, tel. 031 - 731 66 00

Bokning av lokaler, församlingshem och kyrka
görs genom Oktavia Marquardt, tel. 031 - 731 61 54