Kontakt

Domkyrkopastoratets gemensamma expedition och Bokningscentralen centrum sitter nu i Vasa församlingshem.

Bokning av dop, vigslar och begravningar
görs genom Bokningscetralen centrum, tel. 031 - 731 66 00

Bokning av lokaler, församlingshem och kyrka
görs genom Oktavia Marquardt, tel. 031 - 731 61 54