Musik i Vasakyrkan

Kyrkomusikens syfte är dess ursprung och mål:
eukaristi, tacksägelse. Så även i Vasakyrkan.

Det klingande navet i församlingens kyrkomusikaliska liv är den söndagliga högmässan, präglad av rik liturgisk och musikalisk gestaltning. Den vitala församlingssången, ofta flerstämmigt sjungen, är ett av högmässans kännetecken i Vasakyrkan. Sången i Taizé-ton i de vardagliga gudstjänsterna är ett annat signum.

Man skulle kunna säga att den gudstjänstfirande församlingen är liturgins egentliga kör.

Ibland beskriver man kyrkans olika körer som den ”övriga församlingens sångligt övade del”. Körerna utgör alltså de grupper som regelbundet övar sången, så att det underlättar för övriga församlingen att sjunga med.

Vasakyrkans körer välkomnar nya sångare!

  • Vasakyrkans vokalensemble (blandad kör) välkomnar erfarna körsångare med god notläsningsförmåga. Kontaktperson: Organist Per Högberg.
  • Vasakyrkans liturgiska kör (blandad kör) repeterar vid terminsstart in en grundrepertoar för högmässans bruk. Ensemblen träffas sedan en halvtimme före ett antal schemalagda högmässor. Kontaktperson: Organist Per Högberg.
  • Vasa Vox (damkör) välkomnar flickor/kvinnor från ca 15 år och uppåt. Körerfarenhet och notläsningsförmåga är ett plus men inget krav. Övar torsdagar Kontaktperson: Organist Helene Stensgård Larsson.

Som körsångare i Vasa, får du också medverka i olika former av musikgudstjänster och konserter. Före pandemin har vi bl. a. repeterat och uppfört följande verk tillsammans med professionella instrumentalister:

M Duruflé: Requiem
G F Händel: Messias
G B Pergolesi: Stabat Mater
C V Stanford: Magnificat & Nunc dimittis G
H Howells: Like as the hart
B Britten: Rejoice in the Lamb
B Chilcott: St John Passion, A Little Jazz Mass

Några av dessa verk återkommer under 2022. Vi arbetar därtill med musik av bl.a. J S Bach, H Murrill, A Pärt och J Mäntyjärvi

Vasa församlings kyrkomusiker erbjuder körsång och körmusicerande

  • som ”oslagbart” team-work under proffsigt ledarskap
  • under gott kamratskap, där du får möjlighet att utveckla den egna rösten tillsammans med andra, i en stimulerande atmosfär under coaching av röstutbildade ledare
  • som hälsobringande verksamhet för hela människan – kropp, själ och ande

I Vasakyrkan inbjuds också till olika former av musikgudstjänster och konserter. Lunchkonserter (varje torsdag kl 12), Evensongs och framföranden av de stora kyrkomusikaliska verken utgör några av de regelbundet återkommande formerna för dessa arrangemang.

 

Konsertarkiv

Tidigare konserter i Vasakyrakan