Gudstjänst

Varför ska vi fira gudstjänst?

Gudstjänsten är en glädjefest som vi firar på den dag då Jesus uppstod, söndagen. Det är i och genom gudstjänsten som församlingen blir tydlig. Alla åldrar samlas för att vara med Gud och med varandra.

Söndagens högmässa

Varje söndag och helgdag firas det högmässa 11.00 i Vasakyrkan.