Församlingsråd

Församlingens styrelse kallas församlingsråd.

Ordförande:
Daniel Viklund

Ledamöter:
Anna Ekberg
Bo Hanson
Anita Esping
Eva Forsgren
Cecilia Petersson

Ledamöter:
Torkel Olsson
Lisbet Stenberg