Barn & ungdom

Läs mer om babyspalmsången här:

Babypsalmsång - nya grupper i höst!

För barn upp till 1 år. Sånger och danser, lekar och ramsor. Rytmiska barnsånger blandas med psalmer och andliga barnvisor. Läs mer här!

Öpnna förskolan och Ur och skur stängd tills vidare.

Bild