Barn & ungdom

Läs mer om babyspalmsången här:

Babypsalmsång

För barn upp till 1 år. Sånger och danser, lekar och ramsor. Rytmiska barnsånger blandas med psalmer och andliga barnvisor.

Öpnna förskolan och Ur och skur stängd tills vidare.