Meny

Babypsalmsång

Välkommen med ditt lilla barn till Babypsalmsång i Vasa församling!

Sång, rytm och rörelse medverkar till att stimulera och utveckla barnets alla sinnen och det börjar redan i mammans mage.

Vi vill förmedla en musikalisk, visuell och lekfull upplevelse både till ditt barn och till dig som vuxen, och vi vill också förmedla något om Kyrkans sångskatt och tro. Ge dig tid till en stund av närhet mellan dig och ditt barn, där ni kan fokusera på och samspela med varandra.

Rytmikpasset innehåller också en lugn stund med ljuständning och andakt, och avslutas med fika.

Grupperna

3-8 månader: Tisdagar kl. 13.30-15.00
8-12 månader: Tisdagar kl 11.00-12.30

Avgift 200 kr/familj, 10-15 träffar/termin.

Grupperna leds av en av våra präster, och Helene Stensgård Larsson, organist och diplomerad babysångkonsulent / barnsångkonsulent

Anmälan till babypsalmsången
Görs till Helene Stensgård Larsson via e-post helene.stensgard.larsson@svenskakyrkan.se
Ange: Föräldrarnas namn, adress och telefonnummer, samt barnets namn och personnummer.