Babypsalmsång

Vi erbjuder babypsalmsång med under vår och höst. Antalet plaster är begränsat. Välkommen med din anmälan!

Välkommen med ditt lilla barn till Babypsalmsång i 
Vasa församling!

Sång, rytm och rörelse medverkar till att stimulera och utveckla barnets alla sinnen och det börjar redan i mammans mage.

Vi vill förmedla en musikalisk, visuell och lekfull upplevelse både till ditt barn och till dig som vuxen, och vi vill också berätta om Kyrkans sångskatt och tro. Ge dig tid till en stund av närhet mellan dig och ditt barn, där ni kan fokusera på och samspela med varandra.

Rytmikpasset innehåller också en lugn stund med ljuständning och andakt, och avslutas med fika, när restriktionerna lättar.

Våra grupper
3-8 månader: Tisdagar kl. 13.30-15.00
8-12 månader: Tisdagar kl 11.00-12.30

Anmälan görs inför varje termin.
Vårterminen startar i februari, höstterminen i september.

Avgift
300 kr per familj, ca 10 träffar.

Anmälan och frågor
Via e-post helene.stensgardlarsson@svenskakyrkan.se
Ange: Föräldrarnas namn, adress och telefonnummer,
samt barnets namn och personnummer (10 siffror).