Var med och bidra - ideella uppdrag

Församlingens gudstjänster och verksamheter bärs i hög grad upp av församlingsbor som ger av sin tid och kraft. Tillsammans hjälps vi åt. Vill du göra en insats? Församlingen erbjuder uppdrag av såväl mindre som större omfattning. Har du kanske egna idéer. Hör av dig!

Vill du vara frivillig och ha ett ideellt uppdrag i vår församling?  Kanske vill du gå in i en redan befintlig uppgift? Kanske har du en idé som du skulle vilja presentera och genomföra? Tveka inte att höra av dig till någon av oss ansvariga i församlingen.

Ditt engagemang kan vara under en tid eller bestå av ett enstaka tillfälle.

Tillsammans bygger vi församling!

Exempel på uppdrag:
- Kyrkvärd/gudstjänstvärd i någon av våra kyrkor. Vara med i en gudstjänstgrupp
- Vara med i en av kaffegrupperna som fixar kyrkkaffet på söndagar.
- Sjunga eller spela i gudstjänsten, ansvarig Sten Rolandsson.
- Konfirmandledare, ansvarig Katharina Hansson.
- Hjälpa till inom grupper och gemenskap, t ex vid soppluncherna, ansvarig Anki Eriksson