Värö-Stråvalla församling

Prata med oss

Kontakt

Värö-Stråvalla församling Besöksadress: Värö 17, 43265 Väröbacka Telefon: +46(340)660010 E-post till Värö-Stråvalla församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Värö kyrkogård


Händer på kyrkogården:

Vi har installerat belysning på vårat stora träkors vid fontänen och planterat en Björkspirea häck mellan församlingshemmet och kyrkogården.

Vi är  färdiga med den sista asklunds platsen vid kvarteret fjärilen. Minneslunden jobbar vi på med att ändra planteringen med nya buskar och träd. Har bytat ut en del Thuja häckar som har farit illa i vintern. Även vårat församlingshem i Värö har målats om.

Våra skyltar gällande skötsel och återlämmnade gravar har bytts ut på våra båda kyrkogårdar.

En del av muren runt Värö kyrka har lagts tillrätta och den nya anslagstavlan upp har kommit på plats.

Nu är putsningen av tornets södra sida, samt bårhuset klart.

I höst har vi även utökat asklundsplatserna på Värö kyrkogård. Kvarteret Fjärilen är nu komplett.

Vi kommer fortsätta med arbetet att byta ut gamla tuja häckar på kvarteret Jasminen, (intill dammen).

Vi kommer fortsätta jobbet med att byta ut lite träd till nya lönnar och oxlar.

Frågor angående kyrkogårdar

Har du frågor angående våra kyrkogårdar kan du kontakta arbetsledande vaktmästare Anders Karlsson telefon 0340-669852 eller maila .