Värö kyrka

Norra Hallands största kyrka.

Kyrkorummet är både en plats som vittnar om gamla tider – men också en levande mötesplats för människor som samlas till bön och lovsång idag.

Under läktaren gjordes två rum i samband med renoveringen 1993-94 och 2014 färdigställdes cafédelen samt pentry.

 


Namnet Värö kommer antagligen från ordet ”Vaera” i betydelsen vistelseort, husrum. Första gången man stöter på sockennamnet Värö är 1378 i ett brev undertecknat av abboten i Ås kloster.

Altaruppsatsen och predikstolen med tillhörande ljudtak utförd 1855 av Johannes Johansson i Mjöbäck.  Altarmålningen utförd 1897 av M.B. Wallström.  Bänkinredningen härrör från 1897.
1980-81 konserverades en predikstol från 1600-talet och monterades i vapenhus.

Dagens kyrka är inte den första. Den första kyrkan bör i sina äldsta delar stamma från medeltiden. På sockenstämman 1850 beslöts att bygga en ny, större kyrka då den gamla visade sig vara för liten. Den var i ett sådant dåligt skick att den inte gick att renovera. Den nya kyrkans murar byggdes utanför den gamla, så att man kunde fortsätta att fira gudstjänst i den gamla kyrkan. Den nya kyrkans långhus och med rundad koravslutning byggdes i nyklassicistisk stil intill ett kvarvarande, sannolikt medeltida stentorn. Kyrkan har entréer mot norr, öster och söder.  Redan tidigare hade man byggt ett nytt klocktorn. Tornet höjdes och fick då sitt nuvarande utseende med rundad huv och öppen lanternin. Färdigställdes 1826. Den nya kyrkan byggdes i anslutning till detta klocktorn. Den nya kyrkan invigdes 1855. Den konstnär som ursprungligen färgsatte kyrkorummets inredning var J.H. Ruthenbeck, Uddevalla. Kyrkan genomgick en omfattande restaurering under ledning av Adrian C Peterson.

 

Värö kyrka - Om kyrkan

Uppförd: Nuvarande byggnaden 1855, tornet 1826.
Sittplatser: 700
Instrument: Hammarberg orgel 1947, Tostared kororgel och Malmsjö flygel.
Ljud: Ljudmixer med cd, hörslinga och trådlös mygga.