Brödet och kalken, vi firar nattvarden.
Foto: Magnus Aronson/IKON

Gudstjänster

Välkommen att fira gudstjänst i Värö-Stråvalla församling! I församlingen firar vi gudstjänst tillsammans. Samtidigt är vi tre olika gudstjänstfirande gemenskaper med lite olika karaktär.

Gudstjänsten löper som en röd tråd genom församlingens liv. I gudstjänstens gemenskap sjunger vi, ber, lyssnar till bibelns ord, predikan och tar emot kraft, ledning, tröst och förlåtelse från Gud. Den som är i centrum i gudstjänsten är Jesus Kristus. Det finns en ständig inbjudan från Honom: “Kom till mig...”

I Värö-Stråvalla församling finns tre kyrkor där gudstjänst firas så gott som varje söndag. Dessutom firas gudstjänst varannan onsdag på äldreboendet Limagården, och därutöver andra gudstjänster under veckorna.

Vi vill göra det möjligt för många att utföra olika uppgifter i gudstjänsten. Här är några exempel: kyrkvärd, gudstjänstvärd, leda i förbön, läsa någon utav söndagens texter, sköta ljud/ljus, ta upp kollekt, smycka kyrkan inför gudstjänsten, sjunga i kör, spela instrument, sjunga, förbereda kyrkkaffe… Låter det intressant? Hör av dig till någon av prästerna eller till församlingsexpeditionen så kan vi berätta mer. Se även särskild flik på startsidan.

I respektive kyrka förbereds gudstjänsterna i grupper av kyrk- och gudstjänstvärdar tillsammans med anställd personal.