Gravkrans, saknad, gravljus.
Foto: Anna Sara Nilsson/IKON

Leva vidare-grupp

Att drabbas av sorg och bli tvungen att lära sig leva under nya förhållanden kan vara ett tungt arbete. Ibland kan man behöva någon utomstående att prata med.

I vår församling finns möjlighet för dig som sörjer och mist den som stått dig nära att delta i en grupp för samtal om sorg. I leva vidare-gruppen möter man andra med liknande erfarenhet. Gruppen träffas ett bestämt antal gånger under en viss tid och leds av diakon.