Kyrkoavgift respektive begravningsavgift

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Kyrkoavgiften går till din lokala församling. Begravningsavgift betalar alla som är folkbokförda, i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion. Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten.

KYRKOAVGIFTEN GÖR GOTT FÖR MÅNGA
Största delen av din kyrkoavgift går till arbetet i din lokala församling. Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer:

 • Kyrkis (kyrkans öppna förskola) där små barn och deras föräldrar kan mötas
 • barn- och ungdomsverksamheten
 • gemenskapsträffar för äldre
 • arbete för människor i utsatta situationer
 • ett rikt musikliv med körer och musiker
 • underhållet av våra kyrkobyggnader

Du stödjer även en kyrka som:  

 • vill förmedla hopp till den som drabbas av sorg och smärta
 • vill vara med och uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller funnit en partner
 • tillsammans med andra goda krafter vill vara med och bygga ett så bra och tryggt samhälle som möjlig

Hur mycket du betalar i kyrkoavgift beror dels på din inkomst och dels på vilken församling du tillhör. Riksgenomsnittet för kyrkoavgiften 2016 är 1,01 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst. Den som är medlem i Svenska kyrkan den 1 november betalar kyrkoavgift hela det följande året. 

 

BEGRAVNINGSAVGIFTEN FINANSIERAR BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN
Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion.

Begravningsavgiften finansierar krematorier, begravningskapell och begravningsplatser. Den går också till lön för personal inom kyrkogårdsförvaltningen. Enkelt uttryckt används begravningsavgiften för att se till att alla människor, oavsett tro och samfundstillhörighet, får en värdig behandling när de avlidit.

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i hela landet, utom i Stockholms stad och Tranås kommun.

Från och med år 2017 har Riksdagen beslutat om en gemensam begravningsavgift inom Svenska kyrkan.  Det innebär att alla personer, utom de som bor i Stockholm och Tranås, ska betala samma begravningsavgiftssats. Avgiften beslutas av Kammarkollegiet.

De tjänster som ingår i begravningsavgiften är:

 • gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år
 • gravsättning inkl gravöppning, återfyllning och iordningställande av en öppnad grav
 • transporter av stoft inom församlingens område tills dess att gravsättning har skett, samt transporter enligt avtal om särskilda gravplatser
 • kremering
 • lokal för förvaring och visning av stoftet
 • lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

Om man vill gravsättas på annan ort än där man är folkbokförd har man rätt till samma tjänster om det finns plats och i övrigt inga hinder finns.

Det finns även möjlighet att strö aska i naturen, i sjö eller i havet men då krävs tillstånd från Länsstyrelsen.