Julinsamlingen 2022 avslutad

Vi vill rikta ett varmt tack till er som bidragit med gåvor för allas rätt till ett värdigt liv.

Julinsamlingen som pågått mellan första advent och trettondag jul har uppmanat till att bryta skadliga traditioner så som tvångsäktenskap, könsstympning och andra socialt accepterade övergrepp mot flickor. Värö-Stråvalla församling lyckades samla in 28 788 kr. Vi vill därför rikta ett varmt tack till er som bidragit med gåvor för allas rätt till ett värdigt liv.