Foto: Jesper Wahlström

Internationella gruppen

Vår församling är en del av den världsvida kyrkan. Den internationella gruppen samordnar olika insamlingar och evenemang till förmån för projekt i andra länder.

Vi vill blicka ut över världen och se vad vi kan bidra med, från vår egen horisont i Värö-Stråvalla församling. Inom vår kyrka finns Svenska kyrkans internationella arbete, som har flera projekt runtom i världen för att hjälpa människor. (Detta är en sammanslagning av det som tidigare hette Lutherhjälpen och Svenska kyrkans Mission.)

Vad finns det då för projekt?

Som ett exempel kan nämnas projektet Siphilile i Swaziland, som är ett arbete för att utbilda mentorer till blivande mammor. I ett land där skolgång är sporadisk och där det är tabu att tala om personlig hygien och mycket annat så behövs information. Hur är det att bli mamma? Vad ska man tänka på? Hur går förlossningen till? Vad behöver man veta om barn och deras behov för att kunna ge sitt nyfödda barn det som det behöver? Mentorerna, "mentor mothers", är kvinnor som redan är mammor och som får utbildning via projektet för att kunna hjälpa andra.

Fasteinsamling

Varje år ordnar vi i församlingen en fasteinsamling till Svenska kyrkans internationella arbete. Det brukar vara i samband med en gudstjänst som vi ordnar med sopplunch och brödförsäljning och annat som kan dra in pengar till arbetet. Den internationella gruppen samordnar detta evenemang, och flera andra saker under året.

Vi vill gärna bli fler!

Om du är intresserad av internationella frågor eller har ett brinnande hjärta för människor i andra länder så är du välkommen! Kontakta vår diakon.