Hjälpkassan

Behöver du hjälp för att klara tillfälliga oförutsedda utgifter?

Värö-Stråvalla församlings HJÄLPKASSA

är till för att hjälpa människor som bor i

församlingen och som tillfälligt hamnat i en svår

ekonomisk situation. Pengarna räcker inte till,

det kan handla om oförutsedda utgifter som

t.ex. en tandläkarräkning, nya glasögon, mediciner

eller det kanske mest nödvändiga mat….

Att kunna få del av denna hjälp/bidrag

behöver du ta kontakt med diakon Anki Eriksson