Foto: Ann-Kristin Karlsson

Gravskötsel

Församlingen kan erbjuda gravrättsinnehavare, som av någon anledning inte själva vill eller kan sköta sin gravplats, att mot ekonomisk ersättning sköta gravplatsen åt dem.

Församlingen tecknar ettårsavtal eller avräkningsavtal (så länge kapitalet räcker dock längst till gravrättstidens utgång).
Årskostnad för år 2019 är 1 300 kronor.

I skötseln ingår en planteringslåda, tvätt av sten, vår- och sommarplantering, trimning, vattning, puts av blommor i gravrabatt samt borttagande av snittblommor och utläggning av granris och vinterdekoration.

Tänk på att glasvasar och andra glasföremål inte får placeras vid gravplatser med gravskötselåtagande med hänvisning till arbetsmiljölagen. Kyrkovaktmästarna har rätt att ta bort utsmyckning som kan innebära att någon kan komma till skada. Utsmyckning som borttagits kan återfås mot beskrivning.

Frågor angående gravskötsel

Har du frågor angående gravskötsel kan du kontakta kyrkokamrer Ann-Kristin Karlsson telefon 0340-669851 eller maila ann-kristin.karlsson@svenskakyrkan.se

Gravskötsel

ca Vecka 13 tas granris och dekorationer bort.
ca Vecka 15 planteras penseer.
ca Vecka 22 planterar vi sommarblommor.
Till alla helgona helgen läggs gravdekorationer ut.