Foto: Ann-Kristin Karlsson

Gravplats

Församlingen erbjuder följande gravplatser på Värö och Stråvalla kyrkogård

Gravplats finns med eller utan gravrätt.

Med gravrätt innebär att det ska finnas en innehavare, en upplåtelsetid och ett personligt skötselansvar.
Utan gravrätt innebär att församlingen ansvarar för gravplatsen samt att man inte kan närvara vid nedsättning.

 

 

Kistgrav

med gravrätt och egen plantering, i kvarteren vid fontänen på Värö kyrkogård sker gravsättning med dubbeldjup

Foto: Ann-Kristin Karlsson

Urngrav

med gravrätt, egen plantering, max 4 urnor/plats

Foto: Ann-Kristin Karlsson

Askgrav

med gravrätt, ingen egen plantering, max 2 askor/plats

Foto: Ann-Kristin Karlsson

Minneslund

utan gravrätt, område för askor med ej markerade platser

ingen egen skötsel, endast på Värö kyrkogård

Foto: Ann-Kristin Karlsson

Frågor angående gravplats

Har du frågor angående gravplats kan du kontakta kyrkokamrer Ann-Kristin Karlsson telefon 0340-669851 eller maila ann-kristin.karlsson@svenskakyrkan.se