Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gravplats

Gravplats finns med eller utan gravrätt.

Med gravrätt innebär att det ska finnas en innehavare, en upplåtelsetid och ett personligt skötselansvar.
Utan gravrätt innebär att församlingen ansvarar för gravplatsen samt att man inte kan närvara vid nedsättning.

Församlingen erbjuder följande gravplatser:


Kistgravplats;

med gravrätt, egen plantering, (i kvarteren vid fontänen vid Värö kyrkogård sker gravsättning med dubbeldjup) 

 

 

 

Urngravplats;

med gravrätt, egen plantering, max 4 urnor/plats

Askgravplats;

med gravrätt, ingen egen plantering, max 2 askor/plats

OBS! Vid askgravplatsen får man sätta lösa blommor i kyrkogårdens vasar av plast. Under perioden Allahelgona och vårstädningen vecka 12 får man sätta ut gravlykta och dekoration. Om övrig utsmyckning sker har vaktmästeriet rätt att ta bort sådan med hänvisning till arbetsmiljölagen.

Minneslund;

utan gravrätt, ingen egen plantering, område för askor utan markerad plats, finns endast på Värö kyrkogård.

Frågor angående gravplats

Har du frågor angående gravplats kan du kontakta kyrkokamrer Ann-Kristin Karlsson telefon 0340-669851 eller maila ann-kristin.karlsson@svenskakyrkan.se