Träfigurer med Noaks ark
Foto: Ikon - databas

GDPR - Om ditt barn eller din ungdom går i en grupp hos oss

Information om behandling av personuppgifter

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

Vi behöver behandla era personuppgifter för att barnet eller ungdomen ska kunna gå i vår grupp.

 

Uppgifter om vårdnadshavare

Dina personuppgifter behandlas av oss med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna komma i kontakt med dig vid behov, exempelvis för att kunna meddela om ett grupptillfälle ställs in eller om vi vill informera dig om något annat som är relevant för ditt barns eller din ungdoms deltagande i vår verksamhet. En sådan typ av utskick gör vi vid varje terminsstart för att informera de som tidigare varit med i en grupp om att den snart startar igång igen. 

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med Svenska kyrkans offentlighetsprincip, vilket framgår dels av 11 § lagen om Svenska kyrkan, dels av kapitel 53 och 54 i kyrkoordningen.

 

Uppgifter om barnet/ungdomen

Vi behöver ditt barns eller din ungdoms personuppgifter på följande grunder:

  • Vi behöver veta vilka barn/ungdomar som går i våra grupper. Behandlingen utförs med stöd av det avtal du anses ingå för dess räkning när du anmäler det/den till vår grupp.
  • Vi kan behöva hantera hälsouppgifter (exempelvis allergier) om ditt barn eller din ungdom. Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse av att säkerställa att barnet/ungdomen inte serveras något hen inte kan äta eller som kan skada hen. Eftersom hälsouppgifter är känsliga personuppgifter, som vi behandlar inom ramen för vår kyrkliga verksamhet, kommer de inte att lämnas ut utanför Värö-Stråvalla församling utan samtycke från vårdnadshavare.
  • Vi tar foton i vår verksamhet och kan därför komma att publicera sådant material där ditt barn eller din ungdom finns med. Sådan publicering sker vanligtvis med ditt samtycke men kan i vissa fall publiceras även utan samtycke om lagen tillåter. Du kan läsa mer om detta i vår information om hur vi hanterar bild- och filmmaterial.

Om du inte lämnar ditt barns eller din ungdoms personuppgifter till oss kan avtalet om deltagande i gruppen inte ingås och ditt barn eller din ungdom kan då inte delta i gruppen. 

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Barnets personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med Svenska kyrkans offentlighetsprincip, vilken framgår dels av 11 § lagen om Svenska kyrkan, dels av kapitel 53 och 54 i kyrkoordningen.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

När du anmäler ditt barn eller din ungdom till gruppen lämnar du också in personuppgifter om dig och ditt barn eller din ungdom till Värö-Stråvalla församling. Detta görs vanligen på en blankett eller annat formulär där du själv fyller i personuppgifterna.

För vårdnadshavare rör det sig vanligtvis om namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

För barn/ungdom rör det sig vanligtvis om namn, personnummer, adress och eventuella allergier eller andra viktiga hälsouppgifter. Under ditt barns eller din ungdoms tid i gruppen kan vi även komma att behandla foton där ditt barn finns med.

 

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Uppgifterna om barnet/ungdomen raderas varje läsår och måste därför lämnas in på nytt om ditt barn eller din ungdom vill fortsätta i gruppen. Dina uppgifter kommer sparas av oss tills barnet/ungdomen lämnar gruppen.

 

Vilka rättigheter har ni?

Värö-Stråvalla församling ansvarar för hanteringen av era personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.