Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Förtroendevalda

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Som huvudsaklig uppgift har man att anta budget och bokslut samt övergripande personalfrågor.

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse och verkställande organ. Man ansvarar bland annat för kyrkogårds- och begravningsverksamhet, dess fastigheter och anställda samt tar fram förslag till budget och bokslut.