Foto: Ann-Kristin Karlsson

Begravningsverksamhet och kyrkogårdar

Värö-Stråvalla församling är huvudman för begravnings- verksamheten på Värö kyrkogård och Stråvalla kyrkogård.

De flesta begravningar i Sverige sker i Svenska kyrkan. Förutom i samband med själva begravningsgudstjänsten finns kyrkans präster och andra anställda till hands för dig om du vill ha stöd och medmänsklighet i sorgen.

Det vanligaste är att de anhöriga låter en begravningsbyrå ordna med det praktiska runt omkring begravningen, de kan också svara på de flesta praktiska frågor kring begravningar.

Vill du veta mer om församlingens begravningsverksamhet kan du kontakta kyrkokamrer Ann-Kristin Karlsson tfn 0340-669851 eller mail ann-kristin.karlsson@svenskakyrkan.se.