Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Begravningsombud

Förordnande av ombud enligt begravningslagen (1990:1144)

Enligt 10 kap 1 § begravningslagen skall Länsstyrelsen, när en församling är huvudman för begravningsverksamheten, förordna ett eller flera ombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Länsstyrelsen har förordnat Sten Kristoferson som ombud för samtliga församlingar inom Varbergs kommun.

Har du frågor kan du kontakta:

Sten Kristoferson
Skrivarevägen 15
432 74 Träslövsläge

tel. 0340-413 70
mobil 070-570 96 67
epost