Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Värö-Stråvalla församling Besöks- och postadress: Värö 17, 43265 Väröbacka Telefon: +46(340)660010 E-post till Värö-Stråvalla församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Begravning

När någon nära avlidit så förändras ens liv. Du som anhörig kan få stöd och hjälp av kyrkan på många olika sätt, både före, under och efter begravningen. Här har vi samlat sådant som kan vara till hjälp när någon närstående avlider.

Begravning - hur går det till?

När en anhörig dör blir allting plötsligt annorlunda, oavsett om döden kommer hastigt eller väntat. Sorgen som kommer känns svår att hantera. Mitt i alltihop ska man dessutom hantera praktiska frågor om begravning.

Men det är inte nödvändigt att bestämma allt på en gång. Det finns tid att planera begravning och gravsättning i lugn och ro. Det är möjligt att anlita en begravningsbyrå för att hjälpa till med det praktiska. Den som önskar kan också ta kontakt med våra präster och vår diakon för hjälp och stöd. Begravningsakten är ett sätt att ta farväl och är en viktig del i sorgearbetet.

Den präst som ska tjänstgöra vid begravningen tar kontakt med de anhöriga så snart som möjligt för ett samtal inför begravningsgudstjänsten. Detta äger oftast rum i hemmet. Då ges möjlighet samtala om de frågor som är viktiga inför begravningen, att berätta om den avlidnes liv och lägga fram önskemål .

I Värö-Stråvalla församling är det sed med själaringning för församlingsbor som gått bort. Likaså bjuder församlingarna in till tacksägelse med klockringning i kyrkan, i samband med kommande söndags gudstjänst.

Vanliga frågor i samband med begravning

Efter en kistbegravning görs en s.k. gravkulle. Gravkullen får ligga kvar i ca 6 månader innan det sås gräs på gravplatsen.

Efter nedsättning i en ny gravplats (kista, urna eller aska i askgravplats) sätts en namnskylt upp. Namnskylten står kvar till dess att gravsten monterats, dock längst 1 år.

Kransar och blommor ligger kvar på gravplatsen i minst en vecka efter kistnedsättning.
Vid kremation med urn-/asknedsättning på Värö kyrkogård läggs blommorna vid muren intill dammen och en namnskylt sätts upp. Vid kremation med urn-/asknedsättning på Stråvalla kyrkogård läggs blommorna vid klockstapeln och en namnskylt sätts upp.

Vid ev. frågor kontakta församlingens expedition.

Boka begravning

Begravningsgudstjänst bokas antingen genom en begravningsbyrå, eller genom att kontakta kyrkoexpeditionen, tfn: 0340-66 00 10 eller via mail Värö-Stråvalla församling

Våra begravningsdagar är onsdag kl.13.00 och fredag kl.10.30 eller kl.13.00.

Bengt Inghammar

Värö-Stråvalla församling

vik kyrkoherde

Direkt: 0340-669853

Mobil: 0340-669853

Katharina Hansson

Katharina Hansson

Värö-Stråvalla församling

Komminister

Direkt: 0340-669857

Mobil: 0340-669857

Katarina Hellgren

Värö-Stråvalla församling

Vik komminister

Direkt: 0340-66 98 54

SMS: 0706482919

Susanna Gustafsson

Susanna Gustafsson

Värö-Stråvalla församling

Komminister

Direkt: 0340-669854

SMS: 0706482919

Mer om Susanna Gustafsson

Föräldraledig till augusti/september 2019

Grön skylt

Om det finns en grön skylt vid en grav behöver kyrkogårdsförvaltningen ha tag på släktingar eller närstående till de gravsatta. Oftast handlar det om att det saknas en gravrättsinnehavare till gravplatsen. Det kostar ingenting att vara gravrättsinnehavare för en gravplats.

Tillsynsskylt

Om en gravplats är återlämnad till församlingarna finns denna skylt på stenen. Tidigare användes skylten med en skottkärra, den nya skylten började användas i juli 2013.