Bön, kvinna bedjer i kyrksalen
Foto: Alex & Martin/IKON

Bön

Till Gud får vi komma i bön med allt, både det som är glädjefullt i mitt liv och det som är svårt. Inget är för litet eller för stort för Honom.

Bli stilla, låt tystnaden föra dig nära. Närvaron finns där, en kraft som vill bära.

Sv. psalm 762

Be för mig

Man kan be på många olika sätt; tyst eller högt, med eller utan ord, ensam eller ihop med andra. I en vardag med högt tempo och mycket som pockar på ens uppmärksamhet kan bön upplevas svårt. Det kan vara jobbigt att stanna upp och möta sitt inre, svårt att hitta sin egen röst i stimmet av olika röster i ens huvud.

 

Be för mig vid nästa gudstjänst. Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig. Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.

Bön och meditation

Vid varje söndagsgudstjänst ber man kyrkans förbön. Här lyfts olika böneämnen upp - för kyrkan, världen, vårt samhälle, oss själva mm. Om någon har avlidit i församlingen under veckan  nämns också namnet på den personen och vi ringer i kyrkklockan samt ber för de sörjande.

I samtliga av våra tre kyrkor finns det också ljusbärare där man kan tända ljus.

Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus"

Fil. 4:6-7