Värö-Stråvalla församling

Prata med oss

Kontakt

Värö-Stråvalla församling Besöksadress: Värö 17, 43265 Väröbacka Telefon: +46(340)660010 E-post till Värö-Stråvalla församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Bön

Till Gud får vi komma i bön med allt, både det som är glädjefullt i mitt liv och det som är svårt. Inget är för litet eller för stort för Honom.


Bli stilla, låt tystnaden föra dig nära. Närvaron finns där, en kraft som vill bära.

Sv. psalm 762

Be för mig

Man kan be på många olika sätt; tyst eller högt, med eller utan ord, ensam eller ihop med andra. I en vardag med högt tempo och mycket som pockar på ens uppmärksamhet kan bön upplevas svårt. Det kan vara jobbigt att stanna upp och möta sitt inre, svårt att hitta sin egen röst i stimmet av olika röster i ens huvud.

Bön är ett återkommande inslag i de flesta av våra samlingar. Vi samlas också till bön på särskilda tider under perioder av kyrkoåret. Fastan är en sådan tid. Vi samlas till en enkel kvällsbön och läser ur historien om Jesu lidande: för tider se särskild anslag.

Be för mig vid nästa gudstjänst. Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig. Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.

Bön och meditation

Vid varje söndagsgudstjänst ber man kyrkans förbön. Här lyfts olika böneämnen upp - för kyrkan, världen, vårt samhälle, oss själva mm. Om någon har avlidit i församlingen under veckan  nämns också namnet på den personen och vi ringer i kyrkklockan samt ber för de sörjande.

Det finns möjlighet att lyfta fram sitt eller sina böneämnen i söndagens gudstjänst. Du kan meddela det du vill ha bett för antingen via mail eller telefon till någon av prästerna. Det går också bra att använda nedanstående hjälpmedel.

I Bua kyrka finns en bönekorg som står framme varje gudstjänst där man själv kan skriva ned förbönsämnen. Korgen lyfts sedan upp i gudstjänsten, dock läses inte lapparna upp offentligt utan förblir anonyma, samt förstörs direkt efter gudstjänsten.

Vid Lovsångs- och förbönsmässan en onsdag i månaden i Värö församlingshem finns det möjlighet att få personlig förbön. Vilken går till så att man under lovsången ges möjlighet att komma fram till någon av förebedjarna och säga sitt namn och vad man vill ha bett för.

I samtliga av våra tre kyrkor finns det också ljusbärare där man kan tända ljus.

Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus"

Fil. 4:6-7