Foto: Jenny Arvidsson

Gravskötsel

Information om skötselavtal, gräsvård, askgravplats och minneslund.

Gravskötsel är en service som Kyrkogårdsförvaltningen mot en kostnad erbjuder alla som har en grav på någon av kyrkogårdarna inom Värnamo Pastorat. Det går givetvis också bra att själv sköta graven.

skötselavtal

I ett skötselavtal ingår plantering av vårblommor och sommarblommor, granris och vinterdekoration, tvätt av gravsten, ogräsrensning och bevattning. Dessutom plockas vissna blommor i vas bort.

Det går att ingå avtal om ett år i taget eller mer än fem år. Vid ettårsavtal skickas en faktura ut i början på året så länge beställaren önskar. Det går när som helst att avsluta.

Vid flerårsavtal kommer parterna överens om en längre period om minst fem år. Då garanterar förvaltningen den önskade perioden och tar ut en avgift som med säkerhet täcker upp kostnaderna. Om det finns pengar kvar efter den garanterade tiden, fortsätter förvaltningen att sköta graven.

Uppgift om priser för ovanstående lämnas av Kyrkogårdsförvaltningen. Det finns fyra olika storlekar på planteringsytorna, därför måste vi veta vilken grav det är som avses innan prisuppgift kan lämnas.

Gräsvård

Vid så kallad gräsvård blir hela planteringsytan besådd med gräs. Det finns då ingen möjlighet att sätta dit exempelvis ljuslykta eller blommor i vas. Förvaltningen ser till så att stenen hålls i vårdat skick genom regelbunden tvätt av den samt genom att hålla efter gräset runt den. Motsvarande skötselavtal går att teckna även för grusgravar.

askgravplats

Det finns så kallade askgravplatser i Nydala, Fryele och på Värnamo Norra kyrkogård. Dessa har ingen egen planteringsyta utan ingår i en gemensam blomsterrabatt där också vaser och ljuslyktor kan placeras. I dessa fall betalar man för en 25-års period.

minneslund

I minneslunden finns ingen planteringsyta, men en avsedd plats för vaser och ljuslyktor. För detta finns ingen kostnad.