Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Värnamo pastorat Besöksadress: Kyrkogatan 17, 33131 Värnamo Postadress: BOX 624, 33126 VÄRNAMO Telefon:+46(370)300400 E-post till Värnamo pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravrätt

Här kan du läsa om gravrätt, begravningsavgift och gravbrev.

begravningsavgift

Alla svenska medborgare betalar begravningsavgift och har därmed rätt till en gravplats. Gravrätten för en gravplats är 25 år från och med det datum då den avlidne gravsattes. Det har funnits längre perioder för gravrätt tidigare, men numera är det alltid 25 år som gäller.

gravbrev

Den som innehar gravrätten är den som beslutar vilka som får gravsättas i graven. Flera personer kan vara gravrättsinnehavare. Ett gravbrev utfärdas vid första gravsättningen och lämnas till gravrättsinnehavaren eller den som utses om det är flera innehavare. Gravbrevet ska lämnas till Kyrkogårdsförvaltningen för ifyllnad då någon mer gravsätts eller om uppgifter om gravrättsinnehavare ska ändras.

Observera att det alltid är 25 år från den senast gravsatte som räknas. En gravrätt går att förlänga när den tar slut. Då förlängs den i ytterligare 25 år till en kostnad av 1 200 kronor (2017).

Delgivning gravrättsärende vinter 2017-2018

Kyrkogårdsförvaltningen inom Värnamo Pastorat har återtagit ett antal gravplatser efter flera år av sökande efter gravrättsinnehavare. De gravplatser som återtagits kan komma att ledigförklaras och gravanordningen kan komma att monteras bort. Om du gör anspråk på en gravplats som återtagits behöver du kontakta Kyrkogårdsförvaltningen senast 2018-01-31.

Se bifogad fil nederst på sidan för att se listan över återtagna gravrätter.

Lista över återtagna gravrätter