Foto: Jenny Arvidsson

Gravrätt

Här kan du läsa om gravrätt, begravningsavgift och gravbrev.

begravningsavgift

Alla svenska medborgare betalar begravningsavgift och har därmed rätt till en gravplats. Gravrätten för en gravplats är 25 år från och med det datum då den avlidne gravsattes. Det har funnits längre perioder för gravrätt tidigare, men numera är det alltid 25 år som gäller.

gravbrev

Den som innehar gravrätten är den som beslutar vilka som får gravsättas i graven. Flera personer kan vara gravrättsinnehavare. Ett gravbrev utfärdas vid första gravsättningen och lämnas till gravrättsinnehavaren eller den som utses om det är flera innehavare. Gravbrevet ska lämnas till Kyrkogårdsförvaltningen för ifyllnad då någon mer gravsätts eller om uppgifter om gravrättsinnehavare ska ändras.

Observera att det alltid är 25 år från den senast gravsatte som räknas. En gravrätt går att förlänga när den tar slut. Då förlängs den i ytterligare 25 år mot en avgift. Kontakta kyrkogårdsförvaltningen för mer information.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Expeditionen hittar du på

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo

Telefon: 0370-30 04 00

 
Våra telefon- och öppettider är

Måndag 10-12
Tisdag 10-12
Onsdag Stängt
Torsdag 10-12
Fredag 10-12

Övriga tider svarar vi i den mån vi kan

E-post: varnamo.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Församlingsexpeditionen finns på Kyrkogatan 17, Värnamo