Gravsättning av urna/ aska

Gravsättning av urna/aska
Vid gravsättning placeras urnan eller askan i graven.
Anhöriga tas emot vid kyrkogårdsexpeditionen av personalen som följer med till graven och genomför nedsänkningen under klockringning. Igenläggning sker av personalen efter att anhöriga har sagt adjö.

Gravsättning sker måndagar och onsdagar 10.00, 13.00 eller 14.00. Anhöriga bokar tid hos kyrkogårdsförvaltningen på varmdo.kyrkogard@svenskakyrkan.se