Foto: Johannes Frandsen/IKON

Vuxen-barn

Vuxna och barn tillsammans i samtal och lek, goda möten och mysig samvaro.

Vi startar upp Vuxen-barn för hösten v.37. 

På grund av pågående pandemi så har vi vidtagit en del åtgärder: 
På alla Vuxen-barn-samlingar medtar man själv eget fika. I några grupper serveras dryck, se nedan för mer inofrmation. 
Vi försöker i möjligaste mån att ses utomhus. På vissa ställen i pastoratet endast utomhus, se nedan. Kläder efter väder. 

Vi följer riktlinjerna
-Både barn och vuxna ska vara symtomfria, friska.
-Vi håller avstånd till varandra
-Vi tvättar händerna före och efter att vi setts

Vuxen-barn är en öppen grupp där barn som är 0-6år, träffas med förälder eller annan vuxen. Vi leker och fikar. Ibland är det även pyssel och sångstund. Välkomna! 

Lekplatsen vid Trädgårdsgatan, Fredax, fredagar 10.00 -12.00. Endast utomhus, kläder efter väder. Medtag eget fika. 

Lena församlingshem, måndagar och fredagar 10.00 -12.00. I möjligaste mån utomhus, kläder efter väder. Medtag fikabröd, dryck serveras. 

Hol församlingshem, fredagar 10.00 - 12.00. I möjligaste mån utomhus, kläder efter väder. Medtag eget fikabröd, dryck och frukt serveras. 

Nårunga församlingshem, torsdagar 9.30 - 12.00. Endast utomhus, gemensamt med Tipsprommenad, kläder efter väder. Medtag eget fikabröd, dryck serveras. 

Asklanda församlingshem, fredagar 10.00-12.00. I möjligaste mån utomhus, kläder efter väder. Medtag eget fikabröd, dryck serveras. 

Välkomna!

Foto: Josefin Casteryd/IKON