En liten skylt som gått sönder står vid en gravsten.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Vi söker gravrättsinnehavare

Kyrkogårdsförvaltningen arbetar med att söka gravrättsinnehavare till de gravar på våra kyrkogårdar som idag saknar gravrättsinnehavare.

Det kan röra sig om att en gravrättsinnehavare inte finns antecknad, eller om att den gravrättsinnehavare som är antecknad är avliden och att vi behöver komma i kontakt med anhöriga för att utse en ny gravrättsinnehavare. Det kan också röra sig om att gravrätten har gått ut och att vi behöver komma i kontakt med gravrättsinnehavare för att veta om gravrätten ska förlängas eller återlämnas.

Enligt begravningslagen ska varje gravplats ha en gravrättsinnehavare. Gravrättsinnehavare har både rättigheter och skyldigheter. Gravrättsinnehavaren har rätt att bestämma vem som ska gravsättas inom gravplatsen, förse gravplatsen med gravanordning och överlåta eller återlämna gravrätten. Till gravrättsinnehavarens skyldigheter hör att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. I detta ingår skötsel av gravplatsen och att se till att gravanordningen uppfyller säkerhetskraven. Gravrätt upplåts utan kostnad i 25 år efter dödsfallet och kan därefter förlängas med högst 15 år till en kostnad av 1500 kronor, eller återlämnas.

Anmälan av gravrättsinnehavare skall göras inom 6 månader efter dödsfallet. En eller flera kan inneha gravrätten. Om flera innehar gravrätten finns möjlighet att ge fullmakt åt en att företräda övriga i frågor som rör gravplatsen. Den som genom släktskap, eller på annat sätt har anknytning till den avlidne eller någon som är gravsatt inom gravplatsen, får utses till gravrättsinnehavare. Om ingen är villig att överta gravrätten skall även detta anmälas till kyrkogårdsförvaltningen.

Om du ser en grön kontaktskylt på dina anhörigas gravar eller grav som du har kännedom om, kontakta gärna kyrkogårdsförvaltningen. Alla har kanske inte samma möjlighet att komma till graven och ser därför kanske inte skylten. Kan du hjälpa oss att komma i kontakt dessa anhöriga så uppskattar vi din hjälp.

Gravrätten för de gravplatser som är skyltade med ”Vi söker innehavare” kommer, om ingen innehavare eller anhörig hört av sig inom två år från angivet datum då skylt uppsattes och efter annonsering, att återgå till kyrkogårdsförvaltningen.

Bedöms graven som kulturhistorisk intressant fortsätter förvaltningen ta hand om graven. Bedöms graven som icke kulturhistorisk intressant kan gravanordningen komma att tas bort. Borttagande av gravanordning sker tidigast 6 månader efter att gravrätten återlämnats eller återgått. Under denna tid betraktas senast antecknade gravrättsinnehavare som ägare av gravanordningen. Efter 6 månader övergår ägandeskapet av gravanordningen till upplåtaren, kyrkogårdsförvaltningen. Kyrkogårdsförvaltningen kan 25 år från sista gravsättning upplåta gravrätten på nytt om plats finns i graven.

Du som vill veta om det här berör dig är välkommen att kontakta oss på telefon 0322-737 08, eller via e-post.