Swish

Våra Swish-nummer hittills - fler på gång


Pastoratets projekt:                   123 056 6133
Årets projekt / Rädda skogen för livets skull

Fairtradevaror:                           123 589 7707

Bokbord:                                    123 174 7328

Jul / Fastekampanj:                  123 225 8119