Foto: Kerstin Eknor-Gelotte

Södra Härene kyrka

Södra Härene kyrka byggdes 1909-1910, sedan den gamla kyrkan brunnit ner, och är ritad av arkitekt Gustaf Arméen i nationalromantisk stil. Då flyttade man också kyrkan till en annan plats väster om Nossan för att bl.a. kunna bygga den större. Kännetecknande är fasaderna av naken granit med tegeldekorationer. Den har rundat kor, spetsigt skifferbelagt tak och kopparklädd tornspira, vilken är 33 meter hög. En intressant detalj är att kyrkan är byggd med tornet mot söder till skillnad mot de flesta andra kyrkor som har tornet mot väster.

Interiören har ett av Skara stifts få prov på riktiga jugendinredningar.
Synliga takstolar, bänkar, kor och läktare samverkar till en fin helhet med karaktäristiska detaljer som spjälverk och räfflor. En restaurering 1977 har gett kyrkan en ljus och inbjudande utformning utan att förändra den ursprungliga stilen.


• Dopfunten tillhörde den gamla kyrkan och återfanns i Ribbingsberg. Cuppan är medeltida medan foten är nygjord
• Bonaden över dopaltaret är en duva som vilar tryggt i sitt rede. Detta uttrycker en kristens trygghet i dopet
• Trädörren med smidda järnbeslag anses vara från 1200-talet och räddades från branden i den gamla kyrkan 1905. Det sägs att den blev försedd med sina järnornament på 1300-talet av kringvandrande ungerska munkar, till skydd från onda andar. 
• Nattvardssilvret är från medeltiden. Det räddades undan branden i den gamla kyrkan, då det förvarades hos en kyrkvärd.
• Kristallkronan ovanför dopfunten räddades också ur branden i gamla kyrkan 1905.
• Kyrkoklockorna är båda gjutna 1910 av Joh A Beckman & Co i Stockholm.